10 Photos: बिग बॉस १४ मध्ये सर्वात हॉट सदस्य आहे, औरंगाबादची निक्की तांबोळी