Lahuji Salve : आद्य क्रांतिगुरू लहुजी वस्ताद साळवे पुण्यतिथी