मकर संक्रातीच्या हळदी कुंकू समारंभासाठी WhatsApp, SMS द्वारा अशी पाठवा 'निमंत्रण पत्रिका'