इतके भव्य आणि दिव्य असणार श्रीराम जन्मभूमी मंदिर, प्रत्येक अँगलचे फोटो आले समोर