विमानवाहक नौका 'विक्रांत' सागरी चाचण्यांसाठी समुद्रात