Corona in Maharashtra : सलग दुसर्‍या दिवशी कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट, राज्यात आढळले ४१ हजार ३२७ रुग्ण, ओमिक्रॉन रुग्णांच्या संख्येतही लक्षणीय घट

Corona in Maharashtra आज राज्यात कोरोनाचे ४१ हजार ३२७ रुग्ण आढळले आहेत. कालच्या तुलनेत आज राज्यात ११३५ रुग्ण कमी आढळले आहेत. तसेच आज ओमिक्रॉन रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. आज ४०,३८६ रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण ६८,००,९०० करोना बाधित रुग्ण बरे झाले आहेत.  

थोडं पण कामाचं
  • आज राज्यात कोरोनाचे ४१ हजार ३२७ रुग्ण आढळले आहेत.
  • ओमिक्रॉन रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय घट
  • २९ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद

Corona in Maharashtra : मुंबई : आज राज्यात कोरोनाचे ४१ हजार ३२७ रुग्ण आढळले आहेत. कालच्या तुलनेत आज राज्यात ११३५ रुग्ण कमी आढळले आहेत. तसेच आज ओमिक्रॉन रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. आज ४०,३८६ रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण ६८,००,९०० करोना बाधित रुग्ण बरे झाले आहेत.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९४.३% एवढे झाले आहे. राज्यात आज २९ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद. सध्या राज्यातील मृत्यूदर १.९६% एवढा आहे.  सध्या राज्यात २१,९८,४१४ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर २९२१ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या ७,१९,७४,३३५ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी  ७२,११,८१० (१०,०२  टक्के) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. आज राज्यात ओमिक्रॉनचे ८ रुग्ण आढळले आहेत.

ओमायक्रॉन सर्वेक्षण विषयक माहिती –

आज राज्यात ८ ओमायक्रॉन संसर्ग असणारे रुग्ण रिपोर्ट झाले आहेत. हे सर्व रुग्ण राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेने  रिपोर्ट केले आहेत. रुग्णांचा रुग्णांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे -

  • पुणे मनपा – ५
  • पिंपरी चिंचवड – ३

आजपर्यंत राज्यात  एकूण १७३८ ओमायक्रॉन विषाणू बाधित रुग्ण रिपोर्ट झाले आहेत.

.क्र.

जिल्हा /मनपा

आढळलेले एकूण ओमायक्रॉन रुग्ण

मुंबई

६५३*

पुणे मनपा  

५४२

पिंपरी चिंचवड

११३

नागपूर

९०

सांगली

५९

ठाणे मनपा

४९

पुणे ग्रामीण

४६

मीरा भाईंदर

२३

कोल्हापूर

१९

१०

 पनवेल आणि अमरावती

प्रत्येकी १८

११

सातारा

१४

१२

 नवी मुंबई

 १३

१३

उस्मानाबाद आणि अकोला

प्रत्येकी ११

१४

कल्याण डोंबिवली

१५

 बुलढाणा आणि वसई विरार

प्रत्येकी ६

१६

भिवंडी निजामपूर मनपा आणि औरंगाबाद

प्रत्येकी ५

१७

अहमदनगर

१८

नांदेड, उल्हासनगर, जालना, गोंदिया, नाशिक आणि लातूर

प्रत्येकी ३

१९

गडचिरोली, नंदुरबार आणि सोलापूर

प्रत्येकी २

२०

रायगड आणि वर्धा

प्रत्येकी १

एकूण

१७३८

*यातील २६ रुग्ण हे इतर राज्यातील तर प्रत्येकी १ रुग्ण पालघर, जळगाव, नवी मुंबई,‍ नाशिक, रायगड आणि औरंगाबाद येथील आहे. ७ रुग्ण ठाणे  आणि ४ रुग्ण कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत. तर ९ रुग्ण विदेशी नागरिक आहेत. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सर्वेक्षणात हे रुग्ण आढळले आहेत.

  • यापैकी ९३२ रुग्णांना  त्यांची आर टी पी सी आर चाचणी निगेटिव्ह आल्यानंतर रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे.  

दरम्यान १ डिसेंबर पासून आज सकाळपर्यंत राज्यातील मुंबई, पुणे आणि नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर  करण्यात आलेल्या तपासणीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे –

एकूण आलेले प्रवासी

आर टी पी सी आर केलेले प्रवासी

आर टी पी सी आर बाधित आणि जनुकीय तपासणीसाठी नमुने पाठविण्यात आलेले रुग्ण

अतिजोखमीचे देश

इतर देश

एकूण

अतिजोखमीचे देश

इतर देश

एकूण

अतिजोखमीचे देश

इतर देश

एकूण

४३७८७

२४२३५२

२८६१३९

४३७८७

४५२२२

८९००९

५४८

६३६

११८४

 

या शिवाय राज्यात १ नोव्हेंबर पासून आलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचे देखील क्षेत्रिय पातळीवर सर्वेक्षण सुरु आहे. विमानतळ आणि क्षेत्रीय सर्वेक्षणातून आतापर्यंत ४८८८ प्रयोगशाळा नमुने जनुकीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. यापैकी ७७ नमुन्यांचा अहवाल अद्याप प्रलंबित आहे.

राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण  -

राज्यात आज रोजी एकूण २,६५,३४६ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

अ.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

९९९२०९

९१९७५१

१६४५७

२६३०

६०३७१

ठाणे

७२२८५७

६४६९४३

११६२०

३५

६४२५९

पालघर

१५६२५४

१४१९९३

३३४२

१५

१०९०४

रायगड

२२४८२१

२०४८५६

४८३६

१५१२२

रत्नागिरी

८११६७

७७५९९

२४९८

१०६५

सिंधुदुर्ग

५४४५६

५१७७१

१४५२

१५

१२१८

पुणे

१२५३३३०

११७७०९६

१९८८७

३५०

५५९९७

सातारा

२५८४१२

२४७२९८

६५१०

३१

४५७३

सांगली

२१४०४४

२०५८०२

५६३६

२५९७

१०

कोल्हापूर

२१०२००

२०२१०१

५८५३

२२४१

११

सोलापूर

२१४३७७

२०७०७५

५६२०

११३

१५६९

१२

नाशिक

४३०९०२

४१३३६७

८७६७

८७६७

१३

अहमदनगर

३४८४६२

३३७१९८

७१७०

११

४०८३

१४

जळगाव

१४१९६४

१३७३६८

२७१७

३३

१८४६

१५

नंदूरबार

४०७१५

३९१४३

९४८

६२१

१६

धुळे

४७१०१

४५६२३

६५७

११

८१०

१७

औरंगाबाद

१६०५०८

१५३१२३

४२६५

१४

३१०६

१८

जालना

६१६६८

५९७४१

१२१८

७०८

१९

बीड

१०४७५७

१०१५०३

२८४४

४०३

२०

लातूर

९५५७९

९०९८३

२४४८

२१४२

२१

परभणी

५३३२७

५१५३२

१२३६

१९

५४०

२२

हिंगोली

१८७७७

१८११२

५०८

१५६

२३

नांदेड

९३६७४

८८२३९

२६६०

२७६८

२४

उस्मानाबाद

६९३०३

६६२९०

१९९२

११६

९०५

२५

अमरावती

९७४३९

९४७०५

१५९८

११३४

२६

अकोला

६०७५५

५७७९०

१४२९

१५३२

२७

वाशिम

४२०७६

४११४०

६३७

२९६

२८

बुलढाणा

८६२३४

८४८२४

८१२

५९२

२९

यवतमाळ

७६९१५

७४४३२

१८००

६७९

३०

नागपूर

५०९१७७

४९०१६२

९१३०

७१

९८१४

३१

वर्धा

५८५८९

५६२०३

१२१८

१६५

१००३

३२

भंडारा

६०८९४

५९१९०

११२४

१०

५७०

३३

गोंदिया

४१६६६

४०२०१

५७१

८८७

३४

चंद्रपूर

९०८४३

८७७७६

१५६७

१४९६

३५

गडचिरोली

३१२१४

२९९३९

६७०

३३

५७२

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

१११

 

एकूण

७२११८१०

६८००९००

१४१८०८

३७५६

२६५३४६

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात ४१,३२७ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७२,११,८१० झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

७८९५

९९९२०९

११

१६४५७

ठाणे

७१२

११२५८७

२२३९

ठाणे मनपा

१८२५

१७७८९५

२१२४

नवी मुंबई मनपा

१७७९

१५१०६२

२०१९

कल्याण डोंबवली मनपा

८८९

१७०१७४

२८७८

उल्हासनगर मनपा

१८२

२५०११

६६३

भिवंडी निजामपूर मनपा

८७

१२६४६

४८९

मीरा भाईंदर मनपा

६९०

७३४८२

१२०८

पालघर

३४६

६१००८

१२३५

१०

वसईविरार मनपा

४५९

९५२४६

२१०७

११

रायगड

८९४

१२८२८०

३३९३

१२

पनवेल मनपा

१६२६

९६५४१

१४४३

 

ठाणे मंडळ एकूण

१७३८४

२१०३१४१

१२

३६२५५

१३

नाशिक

१२१३

१६९२३६

३७६३

१४

नाशिक मनपा

१६८१

२५१२६०

४६६८

१५

मालेगाव मनपा

४५

१०४०६

३३६

१६

अहमदनगर

५४४

२७७४०६

५५३४

१७

अहमदनगर मनपा

२६२

७१०५६

१६३६

१८

धुळे

६६

२६५६३

३६३

१९

धुळे मनपा

१४६

२०५३८

२९४

२०

जळगाव

१९५

१०८३०९

२०५९

२१

जळगाव मनपा

१४६

३३६५५

६५८

२२

नंदूरबार

१६८

४०७१५

९४८

 

नाशिक मंडळ एकूण

४४६६

१००९१४४

२०२५९

२३

पुणे

२१४२

३८४९०४

७०५५

२४

पुणे मनपा

५३६३

५७६७४६

९३०३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

२४७८

२९१६८०

३५२९

२६

सोलापूर

२५३

१८०२७९

४१४५

२७

सोलापूर मनपा

२४३

३४०९८

१४७५

२८

सातारा

१०८२

२५८४१२

६५१०

 

पुणे मंडळ एकूण

११५६१

१७२६११९

३२०१७

२९

कोल्हापूर

१७७

१५६६५२

४५४७

३०

कोल्हापूर मनपा

३००

५३५४८

१३०६

३१

सांगली

३६२

१६६२८९

४२८३

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

२९८

४७७५५

१३५३

३३

सिंधुदुर्ग

२३६

५४४५६

१४५२

३४

रत्नागिरी

१९३

८११६७

२४९८

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

१५६६

५५९८६७

१५४३९

३५

औरंगाबाद

१५९

६३५९३

१९३६

३६

औरंगाबाद मनपा

५१४

९६९१५

२३२९

३७

जालना

१५०

६१६६८

१२१८

३८

हिंगोली

६५

१८७७७

५०८

३९

परभणी

६४

३४६११

७९३

४०

परभणी मनपा

६४

१८७१६

४४३

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

१०१६

२९४२८०

७२२७

४१

लातूर

२८०

७०३५३

१८०३

४२

लातूर मनपा

२३२

२५२२६

६४५

४३

उस्मानाबाद

१९०

६९३०३

१९९२

४४

बीड

१३०

१०४७५७

२८४४

४५

नांदेड

२६३

४७७११

१६२६

४६

नांदेड मनपा

३४४

४५९६३

१०३४

 

लातूर मंडळ एकूण

१४३९

३६३३१३

९९४४

४७

अकोला

८४

२६०४०

६५५

४८

अकोला मनपा

२००

३४७१५

७७४

४९

अमरावती

७१

५२८३५

९८९

५०

अमरावती मनपा

१५३

४४६०४

६०९

५१

यवतमाळ

१५१

७६९१५

१८००

५२

बुलढाणा

८४

८६२३४

८१२

५३

वाशिम

५४

४२०७६

६३७

 

अकोला मंडळ एकूण

७९७

३६३४१९

६२७६

५४

नागपूर

४७१

१३२१२३

३०७५

५५

नागपूर मनपा

१७८२

३७७०५४

६०५५

५६

वर्धा

१७९

५८५८९

१२१८

५७

भंडारा

१७४

६०८९४

११२४

५८

गोंदिया

१५८

४१६६६

५७१

५९

चंद्रपूर

१६२

६०३५०

१०८९

६०

चंद्रपूर मनपा

१०१

३०४९३

४७८

६१

गडचिरोली

७१

३१२१४

६७०

 

नागपूर एकूण

३०९८

७९२३८३

१४२८०

 

इतर राज्ये /देश

१४४

१११

 

एकूण

४१३२७

७२११८१०

२९

१४१८०८

 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी