Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ७७८ कोरोना Active, आज ९० रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 10, 2022 | 18:48 IST

Corona Cases in Maharashtra on 10th April 2022 : महाराष्ट्रात आज ९० रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर ११५ जण बरे झाले. राज्यात ७७८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 10th April 2022
राज्यात ७७८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज ९० रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर ११५ जण बरे झाले
  • राज्यात ७७८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७५ हजार १७० कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २६ हजार ५७६ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 10th April 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज ९० रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर ११५ जण बरे झाले. राज्यात ७७८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७५ हजार १७० कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २६ हजार ५७६ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८१६ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ७ कोटी ९६ लाख ९१ हजार १११ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७५ हजार १७० पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८८ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५७४९४

१०३७६२९

१९५६०

३०५

ठाणे

७६६७१५

७५४७३२

११९०८

७५

पालघर

१६३६००

१६०१८७

३४०७

रायगड

२४४३०९

२३९३६०

४९४५

रत्नागिरी

८४४१६

८१८६२

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४६

५५६१५

१५३१

पुणे

१४५२९७९

१४३२१९७

२०५३८

२४४

सातारा

२७८२०७

२७१४७८

६७१३

१६

सांगली

२२७०४२

२२१३७३

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४७२

२१४५६५

५९०४

११

सोलापूर

२२७०४१

२२११६१

५८७६

१२

नाशिक

४७२८१६

४६३९०३

८९०८

१३

अहमदनगर

३७७६१२

३७०३२१

७२४२

४९

१४

जळगाव

१४९५१७

१४६७५३

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१४

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७२६

५००५१

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५११

१७२२२०

४२८४

१८

जालना

६६३१९

६५०९२

१२२४

१९

बीड

१०९१५१

१०६२६०

२८८२

२०

लातूर

१०४९१६

१०२४२७

२४८९

२१

परभणी

५८५४३

५७२६५

१२७६

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६५९

९९९५४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४८

७३००८

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४२

१०४३१३

१६२३

२६

अकोला

६६१७४

६४६९८

१४७०

२७

वाशिम

४५६१७

४४९७६

६४१

२८

बुलढाणा

९२००५

९११७१

८३३

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३६९

५६७१४६

९२१४

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४१८

४४८३०

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८१९

९७२२७

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७२

३६२४६

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७५१७०

७७२६५७६

१४७८१६

७७८


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

३५

१०५७४९४

१९५६०

ठाणे

११८०२३

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५१२

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६७०९

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१७६

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२४

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४४

४९२

मीरा भाईंदर मनपा

७६६२७

१२२७

पालघर

६४६६४

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९३६

२१६३

११

रायगड

१३८२८९

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०२०

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

४१

२२३२११८

३९८२०

१३

नाशिक

१८३७३३

३८१२

१४

नाशिक मनपा

२७८०७३

४७५१

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०५५

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५५७

१६४५

१८

धुळे

२८४४१

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९०३

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१४

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१४

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७२८५

२०५४३

२३

पुणे

१२

४२५४९५

७२०३

२४

पुणे मनपा

१२

६८०१०५

९७०८

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७३७९

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८७४

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२०७

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

३३

१९५८२२७

३३१२७

२९

कोल्हापूर

१६२१४४

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३२८

१३२६

३१

सांगली

१७४७८०

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६२

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४६

१५३१

३४

रत्नागिरी

८४४१६

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०७६

१५६४६

३५

औरंगाबाद

६८७९३

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७१८

२३४३

३७

जालना

६६३१९

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४२

८१२

४०

परभणी मनपा

२०८०१

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५४१

७२९८

४१

लातूर

७६५२३

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४८

२१३९

४४

बीड

१०९१५१

२८८२

४५

नांदेड

५१९३६

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२३

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१८७४

१०२१४

४७

अकोला

२८२८१

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९३

७९७

४९

अमरावती

५६३११

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००५

८३३

५३

वाशिम

४५६१७

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७१७

६३८७

५४

नागपूर

१५०९४३

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४२६

६११६

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४१८

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८१

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७२

७२५

नागपूर एकूण

८९११८८

१४६६८

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

९०

७८७५१७०

१४७८१६

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी