Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १४३९ कोरोना Active, आज २४८ रुग्ण, १ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated May 14, 2022 | 18:14 IST

Corona Cases in Maharashtra on 14 may 2022 : महाराष्ट्रात आज २४८ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २६३ जण बरे झाले. राज्यात १४३९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 14 may 2022
राज्यात १४३९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज २४८ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २६३ जण बरे झाले
  • राज्यात १४३९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ८० हजार ५८५ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ३१ हजार २९२ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 14 may 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज २४८ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर २६३ जण बरे झाले. राज्यात १४३९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ८० हजार ५८५ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ३१ हजार २९२ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८५४ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी ५ लाख ३७ हजार ५०२ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ८० हजार ५८५ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७८ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

आरोग्य - वेबस्टोरी । तब्येत पाणी

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०६०५४१

१०४०११९

१९५६५

८५७

ठाणे

७६७२७२

७५५१९९

११९१८

१५५

पालघर

१६३६३१

१६०२१६

३४०७

रायगड

२४४४३१

२३९४५१

४९४५

३५

रत्नागिरी

८४४२५

८१८७८

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५७

५५६२१

१५३३

पुणे

१४५४१२२

१४३३२९७

२०५४४

२८१

सातारा

२७८२२१

२७१५०६

६७१५

सांगली

२२७०५८

२२१३९२

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४८९

२१४५८४

५९०४

११

सोलापूर

२२७०६६

२२११८३

५८७७

१२

नाशिक

४७२८६९

४६३९४६

८९१०

१३

१३

अहमदनगर

३७७७०४

३७०४३६

७२४२

२६

१४

जळगाव

१४९५२६

१४६७६४

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५७

५००८५

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५३५

१७२२४९

४२८४

१८

जालना

६६३२८

६५१०२

१२२४

१९

बीड

१०९१९८

१०६३०४

२८८३

११

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५६३

५७२८०

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७५

२१६६१

५१४

२३

नांदेड

१०२६६८

९९९६१

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१५९

७३०२०

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४६

१०४३२१

१६२४

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६२९

४४९८७

६४१

२८

बुलढाणा

९२०२०

९११८४

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८०

८०१६०

१८२०

३०

नागपूर

५७६४१४

५६७१८५

९२१५

१४

३१

वर्धा

६५६७४

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४२

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२८

९७२३१

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७९

३६२५३

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८८०५८५

७७३१२९२

१४७८५४

१४३९


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१३१

१०६०५४१

१९५६५

ठाणे

११८०६०

२२८९

ठाणे मनपा

१५

१८९७६३

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१६६९१२

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६२०६

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४९

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६५७

१२२७

पालघर

६४६६९

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९६२

२१६३

११

रायगड

१३८३२४

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६१०७

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

१७०

२२३५८७५

३९८३५

१३

नाशिक

१८३७५१

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८१०८

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१११

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५९३

१६४५

१८

धुळे

२८४६९

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९११

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७४७१

२०५४५

२३

पुणे

१०

४२५६५७

७२०४

२४

पुणे मनपा

३०

६८०८०१

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

२२

३४७६६४

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८९५

४३२१

२७

सोलापूर मनपा

३७१७१

१५५६

२८

सातारा

२७८२२१

६७१५

पुणे मंडळ एकूण

६३

१९५९४०९

३३१३६

२९

कोल्हापूर

१६२१५७

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३२

१३२६

३१

सांगली

१७४७९२

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६६

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५७

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२५

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१२९

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०५

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७३०

२३४३

३७

जालना

६६३२८

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७५

५१४

३९

परभणी

३७७४८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८१५

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३६०१

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५९

२१३९

४४

बीड

१०९१९८

२८८३

४५

नांदेड

५१९४०

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२८

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१९४२

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१३

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६३३

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८०

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०२०

८३६

५३

वाशिम

४५६२९

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७५६

६३९१

५४

नागपूर

१५०९५१

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४६३

६११७

५६

वर्धा

६५६७४

१४०८

५७

भंडारा

६७९४२

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५९०

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७९

७२५

नागपूर एकूण

८९१२५८

१४६६९

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

२४८

७८८०५८५

१४७८५४

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी