Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ७४५ कोरोना Active, आज १०३ रुग्ण, ५ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 14, 2022 | 19:49 IST

Corona Cases in Maharashtra on 14th April 2022 : महाराष्ट्रात आज १०३ रुग्ण आणि ५ मृत्यू यांची नोंद झाली तर ७७ जण बरे झाले. राज्यात ७४५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 14th April 2022
Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ७४५ कोरोना Active, आज १०३ रुग्ण, ५ मृत्यू 
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १०३ रुग्ण आणि ५ मृत्यू यांची नोंद झाली तर ७७ जण बरे झाले
  • राज्यात ७४५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७५ हजार ५५१ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २६ हजार ९८० बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 14th April 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १०३ रुग्ण आणि ५ मृत्यू यांची नोंद झाली तर ७७ जण बरे झाले. राज्यात ७४५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७५ हजार ५५१ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २६ हजार ९८० बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८२६ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ७ कोटी ९८ लाख ०१ हजार २८२ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७५ हजार ५५१ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८७ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५७७०१

१०३७७९४

१९५६१

३४६

ठाणे

७६६७४५

७५४७८३

११९१२

५०

पालघर

१६३६०३

१६०१९१

३४०७

रायगड

२४४३१३

२३९३६१

४९४५

रत्नागिरी

८४४१७

८१८७०

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४९

५५६१५

१५३२

पुणे

१४५३०५४

१४३२२८२

२०५३८

२३४

सातारा

२७८२१०

२७१४९०

६७१३

सांगली

२२७०४८

२२१३८२

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४७३

२१४५६५

५९०४

११

सोलापूर

२२७०४३

२२११६२

५८७६

१२

नाशिक

४७२८१९

४६३९०३

८९१०

१३

अहमदनगर

३७७६२६

३७०३५९

७२४२

२५

१४

जळगाव

१४९५१८

१४६७५६

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१४

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७२७

५००५४

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५११

१७२२२४

४२८४

१८

जालना

६६३१९

६५०९४

१२२४

१९

बीड

१०९१६१

१०६२६८

२८८२

११

२०

लातूर

१०४९१६

१०२४२७

२४८९

२१

परभणी

५८५४६

५७२६७

१२७६

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६६०

९९९५४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४८

७३००९

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४२

१०४३१४

१६२३

२६

अकोला

६६१७९

६४७०१

१४७०

२७

वाशिम

४५६१८

४४९७६

६४१

२८

बुलढाणा

९२००५

९११७१

८३४

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३७२

५६७१४९

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४१९

४४८३०

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२०

९७२२७

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७४

३६२४६

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७५५५१

७७२६९८०

१४७८२६

७४५


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

५६

१०५७७०१

१९५६१

ठाणे

११८०२७

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५२५

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६७१९

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१७७

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२४

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४४

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६२९

१२२७

पालघर

६४६६५

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९३८

२१६३

११

रायगड

१३८२९२

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०२१

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

६८

२२३२३६२

३९८२५

१३

नाशिक

१८३७३४

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०७५

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०६४

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५६२

१६४५

१८

धुळे

२८४४२

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९०४

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१४

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१४

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७३०४

२०५४५

२३

पुणे

४२५५१५

७२०३

२४

पुणे मनपा

१२

६८०१४०

९७०८

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७३९९

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८७६

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१०

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

२२

१९५८३०७

३३१२७

२९

कोल्हापूर

१६२१४४

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३२९

१३२६

३१

सांगली

१७४७८५

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६३

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४९

१५३२

३४

रत्नागिरी

८४४१७

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०८७

१५६४७

३५

औरंगाबाद

६८७९३

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७१८

२३४३

३७

जालना

६६३१९

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१२

४०

परभणी मनपा

२०८०१

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५४४

७२९८

४१

लातूर

७६५२३

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४८

२१३९

४४

बीड

१०९१६१

२८८२

४५

नांदेड

५१९३७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२३

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१८८५

१०२१४

४७

अकोला

२८२८३

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३११

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००५

८३४

५३

वाशिम

४५६१८

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७२३

६३८८

५४

नागपूर

१५०९४४

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४२८

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४१९

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७४

७२५

नागपूर एकूण

८९११९५

१४६६९

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१०३

७८७५५५१

१४७८२६

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी