Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १५१८ कोरोना Active, आज २५५ रुग्ण, १ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated May 15, 2022 | 22:28 IST

Corona Cases in Maharashtra on 15 may 2022 : महाराष्ट्रात आज २५५ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १७५ जण बरे झाले. राज्यात १५१८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 15 may 2022
राज्यात १५१८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज २५५ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १७५ जण बरे झाले
  • राज्यात १५१८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ८० हजार ८४० कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ३१ हजार ४६७ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 15 may 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज २५५ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १७५ जण बरे झाले. राज्यात १५१८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ८० हजार ८४० कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ३१ हजार ४६७ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८५५ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी ५ लाख ५९ हजार ९७१ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ८० हजार ८४० पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७८ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.१० टक्के आहे.

आरोग्य - वेबस्टोरी । तब्येत पाणी

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०६०६९२

१०४०२४१

१९५६६

८८५

ठाणे

७६७३०२

७५५२२४

११९१८

१६०

पालघर

१६३६३६

१६०२१७

३४०७

१२

रायगड

२४४४३६

२३९४५१

४९४५

४०

रत्नागिरी

८४४२५

८१८७८

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५९

५५६२१

१५३३

पुणे

१४५४१६४

१४३३३१०

२०५४४

३१०

सातारा

२७८२२१

२७१५०६

६७१५

सांगली

२२७०५९

२२१३९२

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४९०

२१४५८४

५९०४

११

सोलापूर

२२७०६७

२२११८५

५८७७

१२

नाशिक

४७२८७२

४६३९४७

८९१०

१५

१३

अहमदनगर

३७७७०७

३७०४४०

७२४२

२५

१४

जळगाव

१४९५२७

१४६७६४

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५७

५००८५

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५३५

१७२२४९

४२८४

१८

जालना

६६३२८

६५१०२

१२२४

१९

बीड

१०९२००

१०६३०४

२८८३

१३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५६३

५७२८०

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७५

२१६६१

५१४

२३

नांदेड

१०२६६८

९९९६१

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१५९

७३०२०

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४६

१०४३२१

१६२४

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६३०

४४९८७

६४१

२८

बुलढाणा

९२०२०

९११८४

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८१

८०१६०

१८२०

३०

नागपूर

५७६४१८

५६७१९१

९२१५

१२

३१

वर्धा

६५६७५

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४२

६६८००

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२८

९७२३१

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९८०

३६२५३

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८८०८४०

७७३१४६७

१४७८५५

१५१८


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१५१

१०६०६९२

१९५६६

ठाणे

११८०६०

२२८९

ठाणे मनपा

१०

१८९७७३

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१४

१६६९२६

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६२०९

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४९

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६६०

१२२७

पालघर

६४६७१

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९६५

२१६३

११

रायगड

१३८३२५

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६१११

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

१९१

२२३६०६६

३९८३६

१३

नाशिक

१८३७५२

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८११०

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७११३

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५९४

१६४५

१८

धुळे

२८४६९

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९११

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१६

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७४७८

२०५४५

२३

पुणे

१०

४२५६६७

७२०४

२४

पुणे मनपा

२१

६८०८२२

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

११

३४७६७५

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८९६

४३२१

२७

सोलापूर मनपा

३७१७१

१५५६

२८

सातारा

२७८२२१

६७१५

पुणे मंडळ एकूण

४३

१९५९४५२

३३१३६

२९

कोल्हापूर

१६२१५८

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३२

१३२६

३१

सांगली

१७४७९३

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६६

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५९

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२५

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१३३

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०५

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७३०

२३४३

३७

जालना

६६३२८

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७५

५१४

३९

परभणी

३७७४८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८१५

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३६०१

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५९

२१३९

४४

बीड

१०९२००

२८८३

४५

नांदेड

५१९४०

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२८

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१९४४

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१३

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६३३

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८१

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०२०

८३६

५३

वाशिम

४५६३०

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७५८

६३९१

५४

नागपूर

१५०९५२

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४६६

६११७

५६

वर्धा

६५६७५

१४०८

५७

भंडारा

६७९४२

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५९०

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९८०

७२५

नागपूर एकूण

८९१२६४

१४६६९

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

२५५

७८८०८४०

१४७८५५

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी