Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ६८१ कोरोना Active, आज ६९ रुग्ण, १ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 15, 2022 | 18:44 IST

Corona Cases in Maharashtra on 15th April 2022 : महाराष्ट्रात आज ६९ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १३२ जण बरे झाले. राज्यात ६८१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 15th April 2022
राज्यात ६८१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज ६९ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १३२ जण बरे झाले
  • राज्यात ६८१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७५ हजार ६२० कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २७ हजार ११२ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 15th April 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज ६९ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १३२ जण बरे झाले. राज्यात ६८१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७५ हजार ६२० कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २७ हजार ११२ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८२७ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ७ कोटी ९८ लाख २५ हजार २४९ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७५ हजार ६२० पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८७ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

महाराष्ट्रात कोळसा तुटवडा, राज्यात भारनियमन : नितीन राऊत

मुख्यमंत्र्यांच्या मेहुण्याच्या कंपनीत मनी लाँड्रिंग, सोमय्यांचा आरोप

गुणरत्न सदावर्तेंचा चार दिवस सातारा पोलीस कोठडीत मुक्काम

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५७७४५

१०३७८४२

१९५६२

३४१

ठाणे

७६६७५३

७५४७९१

११९१२

५०

पालघर

१६३६०३

१६०१९२

३४०७

रायगड

२४४३१४

२३९३६१

४९४५

रत्नागिरी

८४४१८

८१८७०

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४९

५५६१५

१५३२

पुणे

१४५३०६५

१४३२३४०

२०५३८

१८७

सातारा

२७८२१०

२७१४९०

६७१३

सांगली

२२७०४८

२२१३८२

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४७३

२१४५६५

५९०४

११

सोलापूर

२२७०४३

२२११६३

५८७६

१२

नाशिक

४७२८१९

४६३९०३

८९१०

१३

अहमदनगर

३७७६२८

३७०३६५

७२४२

२१

१४

जळगाव

१४९५१८

१४६७५७

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१४

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७२७

५००५४

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५११

१७२२२४

४२८४

१८

जालना

६६३१९

६५०९५

१२२४

१९

बीड

१०९१६१

१०६२६८

२८८२

११

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२७

२४८९

२१

परभणी

५८५४६

५७२६७

१२७६

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६६०

९९९५४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४८

७३००९

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४२

१०४३१६

१६२३

२६

अकोला

६६१७९

६४७०६

१४७०

२७

वाशिम

४५६१८

४४९७६

६४१

२८

बुलढाणा

९२००५

९११७१

८३४

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३७२

५६७१४९

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२०

४४८३१

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२०

९७२२७

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७४

३६२४६

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७५६२०

७७२७११२

१४७८२७

६८१


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

४४

१०५७७४५

१९५६२

ठाणे

११८०२७

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५२६

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६७२५

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१७७

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२४

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४५

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६२९

१२२७

पालघर

६४६६५

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९३८

२१६३

११

रायगड

१३८२९२

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०२२

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

५३

२२३२४१५

३९८२६

१३

नाशिक

१८३७३४

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०७५

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०६४

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५६४

१६४५

१८

धुळे

२८४४२

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९०४

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१४

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१४

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७३०६

२०५४५

२३

पुणे

४२५५१९

७२०३

२४

पुणे मनपा

६८०१४४

९७०८

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७४०२

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८७६

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१०

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

११

१९५८३१८

३३१२७

२९

कोल्हापूर

१६२१४४

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३२९

१३२६

३१

सांगली

१७४७८५

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६३

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४९

१५३२

३४

रत्नागिरी

८४४१८

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०८८

१५६४७

३५

औरंगाबाद

६८७९३

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७१८

२३४३

३७

जालना

६६३१९

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१२

४०

परभणी मनपा

२०८०१

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५४४

७२९८

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४८

२१३९

४४

बीड

१०९१६१

२८८२

४५

नांदेड

५१९३७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२३

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१८८६

१०२१४

४७

अकोला

२८२८३

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३११

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००५

८३४

५३

वाशिम

४५६१८

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७२३

६३८८

५४

नागपूर

१५०९४४

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४२८

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२०

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७४

७२५

नागपूर एकूण

८९११९६

१४६६९

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

६९

७८७५६२०

१४७८२७

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी