Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ६२६ कोरोना Active, आज ९८ रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 16, 2022 | 21:30 IST

Corona Cases in Maharashtra on 16th April 2022 : महाराष्ट्रात आज ९८ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १५३ जण बरे झाले. राज्यात ६२६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 16th April 2022
राज्यात ६२६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज ९८ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १५३ जण बरे झाले
  • राज्यात ६२६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७५ हजार ७१८ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २७ हजार २६५ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 16th April 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज ९८ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १५३ जण बरे झाले. राज्यात ६२६ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७५ हजार ७१८ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २७ हजार २६५ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८२७ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ७ कोटी ९८ लाख ४४ हजार ४६७ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७५ हजार ७१८ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८६ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.१२ टक्के आहे.

उत्तर कोल्हापूरच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसच्या जयश्री जाधव विजयी

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५७७८८

१०३७८९७

१९५६२

३२९

ठाणे

७६६७५५

७५४८०१

११९१२

४२

पालघर

१६३६०३

१६०१९२

३४०७

रायगड

२४४३१६

२३९३६४

४९४५

रत्नागिरी

८४४१८

८१८७०

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४९

५५६१७

१५३२

पुणे

१४५३०९९

१४३२४१०

२०५३८

१५१

सातारा

२७८२११

२७१४९२

६७१३

सांगली

२२७०४८

२२१३८२

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४७३

२१४५६८

५९०४

११

सोलापूर

२२७०४३

२२११६४

५८७६

१२

नाशिक

४७२८१९

४६३९०३

८९१०

१३

अहमदनगर

३७७६३५

३७०३६६

७२४२

२७

१४

जळगाव

१४९५२०

१४६७५७

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१४

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७२७

५००५४

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५११

१७२२२७

४२८४

१८

जालना

६६३२०

६५०९५

१२२४

१९

बीड

१०९१६५

१०६२६९

२८८२

१४

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२७

२४८९

२१

परभणी

५८५४६

५७२६७

१२७६

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६६०

९९९५४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४८

७३००९

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४२

१०४३१७

१६२३

२६

अकोला

६६१७९

६४७०६

१४७०

२७

वाशिम

४५६१९

४४९७७

६४१

२८

बुलढाणा

९२००५

९११७१

८३४

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३७२

५६७१४९

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२०

४४८३१

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२०

९७२२७

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७५

३६२४६

७२५

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८७५७१८

७७२७२६५

१४७८२७

६२६


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

 

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

४३

१०५७७८८

१९५६२

ठाणे

११८०२७

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५२८

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६७२५

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१७७

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२४

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४५

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६२९

१२२७

पालघर

६४६६५

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९३८

२१६३

११

रायगड

१३८२९२

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०२४

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

४७

२२३२४६२

३९८२६

१३

नाशिक

१८३७३४

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०७५

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०६७

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५६८

१६४५

१८

धुळे

२८४४२

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९०६

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१४

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१४

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७३१५

२०५४५

२३

पुणे

४२५५२५

७२०३

२४

पुणे मनपा

१८

६८०१६२

९७०८

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१०

३४७४१२

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८७६

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२११

६७१३

 

पुणे मंडळ एकूण

३५

१९५८३५३

३३१२७

२९

कोल्हापूर

१६२१४४

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३२९

१३२६

३१

सांगली

१७४७८५

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६३

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४९

१५३२

३४

रत्नागिरी

८४४१८

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०८८

१५६४७

३५

औरंगाबाद

६८७९३

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७१८

२३४३

३७

जालना

६६३२०

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१२

४०

परभणी मनपा

२०८०१

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५४५

७२९८

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४८

२१३९

४४

बीड

१०९१६५

२८८२

४५

नांदेड

५१९३७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२३

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१८९०

१०२१४

४७

अकोला

२८२८३

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३११

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००५

८३४

५३

वाशिम

४५६१९

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७२४

६३८८

५४

नागपूर

१५०९४४

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४२८

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२०

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७५

७२५

 

नागपूर एकूण

८९११९७

१४६६९

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

९८

७८७५७१८

१४७८२७

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी