Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ९११ कोरोना Active, आज १२३ रुग्ण, २ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 01, 2022 | 23:59 IST

Corona Cases in Maharashtra on 1st April 2022 : महाराष्ट्रात आज १२३ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर ११२ जण बरे झाले. राज्यात ९११ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 1st April 2022
महाराष्ट्रात ९११ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण 
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १२३ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर ११२ जण बरे झाले
  • महाराष्ट्रात ९११ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७४ हजार १४७ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २५ हजार ४५१ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 1st April 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १२३ रुग्ण आणि २ मृत्यू यांची नोंद झाली तर ११२ जण बरे झाले. राज्यात ९११ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७४ हजार १४७ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २५ हजार ४५१ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ७८५ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ७ कोटी ९४ लाख २० हजार ८१५ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७४ हजार १४७ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.९१ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५७१०५

१०३७२७२

१९५५९

२७४

ठाणे

७६६६५३

७५४५९५

११९०५

१५३

पालघर

१६३५९१

१६०१७७

३४०७

रायगड

२४४२९७

२३९३३५

४९४५

१७

रत्नागिरी

८४४०७

८१८५९

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४६

५५६११

१५२९

पुणे

१४५२६९३

१४३१९२१

२०५१७

२५५

सातारा

२७८१८६

२७१४६२

६७१३

११

सांगली

२२७०३५

२२१३६९

५६६४

१०

कोल्हापूर

२२०४६७

२१४५५६

५९०४

११

सोलापूर

२२७०२७

२२११४८

५८७६

१२

नाशिक

४७२८०५

४६३८८९

८९०६

१०

१३

अहमदनगर

३७७५३३

३७०२०९

७२४२

८२

१४

जळगाव

१४९५११

१४६७४६

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१३

४५६५१

९६२

१६

धुळे

५०७२१

५००४७

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६४९५

१७२१९४

४२८४

१७

१८

जालना

६६३१६

६५०९१

१२२४

१९

बीड

१०९१३४

१०६२३९

२८८२

१३

२०

लातूर

१०४९१६

१०२४२१

२४८९

२१

परभणी

५८५४०

५७२६४

१२७६

२२

हिंगोली

२२१६८

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६५८

९९९५४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४६

७३००६

२१३९

२५

अमरावती

१०५९३५

१०४३१०

१६२३

२६

अकोला

६६१६८

६४६९८

१४७०

२७

वाशिम

४५६१६

४४९७५

६४१

२८

बुलढाणा

९१९७४

९११३७

८३२

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३५७

५६७१२७

९२१४

१६

३१

वर्धा

६५६६७

६४२५५

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९८

११४२

३३

गोंदिया

४५४१६

४४८२९

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८१८

९७२२४

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९६९

३६२३८

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७४१४७

७७२५४५१

१४७७८५

९११


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

३२

१०५७१०५

१९५५९

ठाणे

११८०१६

२२८६

ठाणे मनपा

१८९४९७

२१५९

नवी मुंबई मनपा

१६६६८६

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१६४

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२३

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४२

४९१

मीरा भाईंदर मनपा

७६६२५

१२२७

पालघर

६४६६०

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९३१

२१६३

११

रायगड

१३८२८३

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०१४

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

४२

२२३१६४६

३९८१६

१३

नाशिक

१८३७३०

३८११

१४

नाशिक मनपा

२७८०६५

४७५०

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९६९९७

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५३६

१६४५

१८

धुळे

२८४३७

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८४

३०३

२०

जळगाव

११३९००

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६११

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१३

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१४

१०९७१८३

२०५४१

२३

पुणे

४२५४३१

७१८३

२४

पुणे मनपा

३३

६७९९७५

९७०७

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७२८७

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८६१

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६६

१५५६

२८

सातारा

२७८१८६

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

४९

१९५७९०६

३३१०६

२९

कोल्हापूर

१६२१४१

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३२६

१३२६

३१

सांगली

१७४७७५

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६०

१३५५

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४६

१५२९

३४

रत्नागिरी

८४४०७

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०५५

१५६४३

३५

औरंगाबाद

६८७८४

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७११

२३४३

३७

जालना

६६३१६

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६८

५१४

३९

परभणी

३७७४२

८१२

४०

परभणी मनपा

२०७९८

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५१९

७२९८

४१

लातूर

७६५२३

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४६

२१३९

४४

बीड

१०९१३४

२८८२

४५

नांदेड

५१९३६

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२२

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१८५४

१०२१४

४७

अकोला

२८२८०

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८८८

७९७

४९

अमरावती

५६३०७

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६२८

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९१९७४

८३२

५३

वाशिम

४५६१६

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१६७२

६३८६

५४

नागपूर

१५०९४२

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४१५

६११६

५६

वर्धा

६५६६७

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४१६

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८१

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३७

४८५

६१

गडचिरोली

३६९६९

७२५

नागपूर एकूण

८९११६८

१४६६८

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१२३

७८७४१४७

१४७७८५

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी