Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ९९५ कोरोना Active, आज १६९ रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated May 01, 2022 | 19:50 IST

Corona Cases in Maharashtra on 1st May 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १६९ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १७२ जण बरे झाले. राज्यात ९९५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 1st May 2022
राज्यात ९९५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १६९ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १७२ जण बरे झाले
  • राज्यात ९९५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७७ हजार ९०१ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २९ हजार ६३ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 1st May 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १६९ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर १७२ जण बरे झाले. राज्यात ९९५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७७ हजार ९०१ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २९ हजार ६३ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८४३ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी २ लाख १२ हजार ३१० कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७७ हजार ९०१ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८२ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

आरोग्य - वेबस्टोरी । तब्येत पाणी

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५८९९२

१०३८८०१

१९५६३

६२८

ठाणे

७६६९७८

७५४९८८

११९१५

७५

पालघर

१६३६१५

१६०२०४

३४०७

रायगड

२४४३६२

२३९४०४

४९४५

१३

रत्नागिरी

८४४२२

८१८७५

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५३

५५६१९

१५३३

पुणे

१४५३५७८

१४३२८२५

२०५४४

२०९

सातारा

२७८२१७

२७१५०३

६७१३

सांगली

२२७०५३

२२१३८८

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४८४

२१४५७६

५९०४

११

सोलापूर

२२७०५६

२२११७३

५८७६

१२

नाशिक

४७२८४८

४६३९२८

८९१०

१०

१३

अहमदनगर

३७७६६६

३७०४१०

७२४२

१४

१४

जळगाव

१४९५२५

१४६७६४

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७५२

५००८१

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५२२

१७२२३७

४२८४

१८

जालना

६६३२४

६५०९८

१२२४

१९

बीड

१०९१७९

१०६२९४

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५५३

५७२७१

१२७८

२२

हिंगोली

२२१७२

२१६५६

५१४

२३

नांदेड

१०२६६४

९९९५८

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१५३

७३०१३

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४४

१०४३२१

१६२३

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६२३

४४९८१

६४१

२८

बुलढाणा

९२००८

९११७१

८३६

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३९२

५६७१६९

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२२

९७२२८

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७७

३६२५२

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७७९०१

७७२९०६३

१४७८४३

९९५


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

९२

१०५८९९२

१९५६३

ठाणे

११८०४८

२२८७

ठाणे मनपा

१८९६१०

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१३

१६६८१७

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१९२

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६३८

१२२७

पालघर

६४६६६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९४९

२१६३

११

रायगड

१३८३११

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०५१

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

१२०

२२३३९४७

३९८३०

१३

नाशिक

१८३७४५

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०९३

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०८५

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५८१

१६४५

१८

धुळे

२८४६६

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८६

३०३

२०

जळगाव

११३९१०

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७४०६

२०५४५

२३

पुणे

१०

४२५६०१

७२०४

२४

पुणे मनपा

१९

६८०४४५

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७५३२

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८८९

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१७

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

३७

१९५८८५१

३३१३३

२९

कोल्हापूर

१६२१५३

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३१

१३२६

३१

सांगली

१७४७८९

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६४

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५३

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२२

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९११२

१५६४८

३५

औरंगाबाद

६८७९६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२६

२३४३

३७

जालना

६६३२४

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७२

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१४

४०

परभणी मनपा

२०८०८

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५७१

७३००

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५३

२१३९

४४

बीड

१०९१७९

२८८३

४५

नांदेड

५१९३८

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२६

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१९१३

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१३

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००८

८३६

५३

वाशिम

४५६२३

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७३५

६३९०

५४

नागपूर

१५०९४९

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४४३

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८४

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७७

७२५

नागपूर एकूण

८९१२२२

१४६६९

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१६९

७८७७९०१

१४७८४३

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी