Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १७६१ कोरोना Active, आज ३११ रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated May 20, 2022 | 19:20 IST

Corona Cases in Maharashtra on 20 may 2022 : महाराष्ट्रात आज ३११ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर २७० जण बरे झाले. राज्यात १७६१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 20 may 2022
राज्यात १७६१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज ३११ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर २७० जण बरे झाले
  • राज्यात १७६१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ८२ हजार १६९ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ३२ हजार ५५२ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 20 may 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज ३११ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर २७० जण बरे झाले. राज्यात १७६१ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ८२ हजार १६९ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ३२ हजार ५५२ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८५६ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी ६ लाख ७७ हजार ८० कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ८२ हजार १६९ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७७ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.१० टक्के आहे.

तब्येत पाणीवेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०६१५५४

१०४०८४४

१९५६६

११४४

ठाणे

७६७४४६

७५५३५५

११९१८

१७३

पालघर

१६३६५१

१६०२३०

३४०७

१४

रायगड

२४४४६९

२३९४८९

४९४५

३५

रत्नागिरी

८४४२८

८१८७९

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५९

५५६२२

१५३३

पुणे

१४५४३७९

१४३३५२५

२०५४४

३१०

सातारा

२७८२२१

२७१५०६

६७१५

सांगली

२२७०५९

२२१३९३

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४९१

२१४५८५

५९०४

११

सोलापूर

२२७०६८

२२११८९

५८७७

१२

नाशिक

४७२८८१

४६३९५८

८९१०

१३

१३

अहमदनगर

३७७७१५

३७०४५८

७२४२

१५

१४

जळगाव

१४९५२७

१४६७६५

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५७

५००८७

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५४२

१७२२५५

४२८४

१८

जालना

६६३२९

६५१०४

१२२४

१९

बीड

१०९२००

१०६३१५

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५७०

५७२८४

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७५

२१६६१

५१४

२३

नांदेड

१०२६७०

९९९६३

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१६०

७३०२०

२१३९

२५

अमरावती

१०५९५३

१०४३२३

१६२४

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६३२

४४९८७

६४१

२८

बुलढाणा

९२०२०

९११८४

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८१

८०१६०

१८२०

३०

नागपूर

५७६४२४

५६७१९८

९२१५

११

३१

वर्धा

६५६७५

६४२६६

१४०८

३२

भंडारा

६७९४३

६६८००

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२९

९७२३६

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९८३

३६२५४

७२६

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८८२१६९

७७३२५५२

१४७८५६

१७६१


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२१३

१०६१५५४

१९५६६

ठाणे

११८०६७

२२८९

ठाणे मनपा

१६

१८९८४३

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१०

१६६९८३

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६२११

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४९

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६६८

१२२७

पालघर

६४६७५

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९७६

२१६३

११

रायगड

१३८३३५

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६१३४

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

२५४

२२३७१२०

३९८३६

१३

नाशिक

१८३७५७

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८११४

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७११९

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५९६

१६४५

१८

धुळे

२८४६९

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९११

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१६

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७४९५

२०५४५

२३

पुणे

४२५६९८

७२०४

२४

पुणे मनपा

३१

६८०९६४

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७७१७

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८९६

४३२१

२७

सोलापूर मनपा

३७१७२

१५५६

२८

सातारा

२७८२२१

६७१५

पुणे मंडळ एकूण

४३

१९५९६६८

३३१३६

२९

कोल्हापूर

१६२१५८

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३३

१३२६

३१

सांगली

१७४७९३

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६६

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५९

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२८

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१३७

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७३६

२३४३

३७

जालना

६६३२९

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७५

५१४

३९

परभणी

३७७४८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८२२

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३६१६

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१६०

२१३९

४४

बीड

१०९२००

२८८३

४५

नांदेड

५१९४१

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२९

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१९४७

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१५

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६३८

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८१

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०२०

८३६

५३

वाशिम

४५६३२

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७६७

६३९१

५४

नागपूर

१५०९५६

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४६८

६११७

५६

वर्धा

६५६७५

१४०८

५७

भंडारा

६७९४३

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५९१

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९८३

७२६

नागपूर एकूण

८९१२७५

१४६७०

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

३११

७८८२१६९

१४७८५६

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी