Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १८२८ कोरोना Active, आज ३०७ रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated May 21, 2022 | 20:09 IST

Corona Cases in Maharashtra on 21 may 2022 : महाराष्ट्रात आज ३०७ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर २४० जण बरे झाले. राज्यात १८२८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 21 may 2022
राज्यात १८२८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज ३०७ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर २४० जण बरे झाले
  • राज्यात १८२८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ८२ हजार ४७६ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ३२ हजार ७९२ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 21 may 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज ३०७ रुग्ण आणि शून्य मृत्यू यांची नोंद झाली तर २४० जण बरे झाले. राज्यात १८२८ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ८२ हजार ४७६ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ३२ हजार ७९२ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८५६ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी ६ लाख ९८ हजार ६४५ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ८२ हजार ४७६ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.७७ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.१० टक्के आहे.

Monkeypox Alert : मंकीपॉक्स प्रकरणी केंद्र सरकारने दिले महत्त्वाचे निर्देश

तब्येत पाणी । वेबस्टोरी : आरोग्य

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०६१७५२

१०४०९७५

१९५६६

१२११

ठाणे

७६७४८३

७५५३८७

११९१८

१७८

पालघर

१६३६५६

१६०२३३

३४०७

१६

रायगड

२४४४७५

२३९४९६

४९४५

३४

रत्नागिरी

८४४३०

८१८७९

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१६०

५५६२२

१५३३

पुणे

१४५४४२५

१४३३५७५

२०५४४

३०६

सातारा

२७८२२१

२७१५०६

६७१५

सांगली

२२७०५९

२२१३९३

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४९१

२१४५८५

५९०४

११

सोलापूर

२२७०६८

२२११८९

५८७७

१२

नाशिक

४७२८८३

४६३९६१

८९१०

१२

१३

अहमदनगर

३७७७२०

३७०४६०

७२४२

१८

१४

जळगाव

१४९५२७

१४६७६५

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५७

५००८७

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५४३

१७२२५५

४२८४

१८

जालना

६६३२९

६५१०४

१२२४

१९

बीड

१०९२००

१०६३१७

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५७०

५७२८४

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७५

२१६६१

५१४

२३

नांदेड

१०२६७०

९९९६४

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१६०

७३०२०

२१३९

२५

अमरावती

१०५९५३

१०४३२३

१६२४

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६३२

४४९८८

६४१

२८

बुलढाणा

९२०२०

९११८४

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८१

८०१६१

१८२०

३०

नागपूर

५७६४२७

५६७२०३

९२१५

३१

वर्धा

६५६७५

६४२६७

१४०८

३२

भंडारा

६७९४३

६६८००

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८३०

९७२३६

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९८३

३६२५५

७२६

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८८२४७६

७७३२७९२

१४७८५६

१८२८


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१९८

१०६१७५२

१९५६६

ठाणे

११८०७१

२२८९

ठाणे मनपा

१४

१८९८५७

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१६

१६६९९९

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६२१३

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६८०

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४९

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६६९

१२२७

पालघर

६४६७६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९८०

२१६३

११

रायगड

१३८३३७

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६१३८

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

२४६

२२३७३६६

३९८३६

१३

नाशिक

१८३७५८

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८११५

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१२१

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५९९

१६४५

१८

धुळे

२८४६९

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९११

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१६

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७५०२

२०५४५

२३

पुणे

४२५७०३

७२०४

२४

पुणे मनपा

३२

६८०९९६

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७७२६

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८९६

४३२१

२७

सोलापूर मनपा

३७१७२

१५५६

२८

सातारा

२७८२२१

६७१५

पुणे मंडळ एकूण

४६

१९५९७१४

३३१३६

२९

कोल्हापूर

१६२१५८

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३३

१३२६

३१

सांगली

१७४७९३

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६६

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१६०

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४३०

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१४०

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७३७

२३४३

३७

जालना

६६३२९

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७५

५१४

३९

परभणी

३७७४८

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८२२

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३६१७

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१६०

२१३९

४४

बीड

१०९२००

२८८३

४५

नांदेड

५१९४१

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२९

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१९४७

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१५

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६३८

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८१

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०२०

८३६

५३

वाशिम

४५६३२

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७६७

६३९१

५४

नागपूर

१५०९५६

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४७१

६११७

५६

वर्धा

६५६७५

१४०८

५७

भंडारा

६७९४३

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५९२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९८३

७२६

नागपूर एकूण

८९१२७९

१४६७०

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

३०७

७८८२४७६

१४७८५६

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी