Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात ८६९ कोरोना Active, आज १९४ रुग्ण, १ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Apr 23, 2022 | 18:41 IST

Corona Cases in Maharashtra on 23rd April 2022 : महाराष्ट्रात आज १९४ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १४१ जण बरे झाले. राज्यात ८६९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 23rd April 2022
राज्यात ८६९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज १९४ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १४१ जण बरे झाले
  • राज्यात ८६९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७६ हजार ६९७ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २७ हजार ९९६ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 23rd April 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज १९४ रुग्ण आणि १ मृत्यू यांची नोंद झाली तर १४१ जण बरे झाले. राज्यात ८६९ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७६ हजार ६९७ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख २७ हजार ९९६ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८३२ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी १९ हजार ३५३ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७६ हजार ६९७ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८४ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५८२९१

१०३८२२६

१९५६२

५०३

ठाणे

७६६८५७

७५४८६६

११९१२

७९

पालघर

१६३६०९

१६०१९७

३४०७

रायगड

२४४३३९

२३९३७४

४९४५

२०

रत्नागिरी

८४४२१

८१८७३

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१४९

५५६१७

१५३२

पुणे

१४५३३४२

१४३२६०४

२०५४१

१९७

सातारा

२७८२१६

२७१५०२

६७१३

सांगली

२२७०४९

२२१३८४

५६६५

१०

कोल्हापूर

२२०४७९

२१४५७५

५९०४

११

सोलापूर

२२७०४६

२२११६९

५८७६

१२

नाशिक

४७२८३४

४६३९१४

८९१०

१०

१३

अहमदनगर

३७७६५२

३७०३९३

७२४२

१७

१४

जळगाव

१४९५२३

१४६७६१

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१४

४५६५२

९६२

१६

धुळे

५०७३९

५००५७

६७०

१२

१७

औरंगाबाद

१७६५२१

१७२२३१

४२८४

१८

जालना

६६३२२

६५०९६

१२२४

१९

बीड

१०९१७६

१०६२८८

२८८२

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५४८

५७२६९

१२७८

२२

हिंगोली

२२१६९

२१६५४

५१४

२३

नांदेड

१०२६६२

९९९५६

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१४८

७३००९

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४२

१०४३१९

१६२३

२६

अकोला

६६१७९

६४७०९

१४७०

२७

वाशिम

४५६१९

४४९७८

६४१

२८

बुलढाणा

९२००५

९११७१

८३४

२९

यवतमाळ

८१९७९

८०१५९

१८२०

३०

नागपूर

५७६३७९

५६७१६३

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३३

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२०

९७२२८

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७६

३६२५०

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७६६९७

७७२७९९६

१४७८३२

८६९


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

७२

१०५८२९१

१९५६२

ठाणे

११८०४०

२२८७

ठाणे मनपा

१८९५७५

२१६०

नवी मुंबई मनपा

१६६७५२

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६१८४

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२४

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६३४

१२२७

पालघर

६४६६६

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९४३

२१६३

११

रायगड

१३८३००

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०३९

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

९२

२२३३०९६

३९८२६

१३

नाशिक

१८३७४१

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०८३

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०७६

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५७६

१६४५

१८

धुळे

२८४५४

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८५

३०३

२०

जळगाव

११३९०८

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१४

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७३६२

२०५४५

२३

पुणे

१४

४२५५६४

७२०३

२४

पुणे मनपा

५२

६८०३१२

९७११

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

१३

३४७४६६

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८७९

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६७

१५५६

२८

सातारा

२७८२१६

६७१३

पुणे मंडळ एकूण

८१

१९५८६०४

३३१३०

२९

कोल्हापूर

१६२१४९

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३०

१३२६

३१

सांगली

१७४७८६

४३०९

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६३

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१४९

१५३२

३४

रत्नागिरी

८४४२१

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९०९८

१५६४७

३५

औरंगाबाद

६८७९६

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२५

२३४३

३७

जालना

६६३२२

१२२४

३८

हिंगोली

२२१६९

५१४

३९

परभणी

३७७४५

८१४

४०

परभणी मनपा

२०८०३

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५६०

७३००

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१४८

२१३९

४४

बीड

१०९१७६

२८८२

४५

नांदेड

५१९३७

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२५

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१९०३

१०२१४

४७

अकोला

२८२८३

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३११

१००४

५०

अमरावती मनपा

४९६३१

६१९

५१

यवतमाळ

८१९७९

१८२०

५२

बुलढाणा

९२००५

८३४

५३

वाशिम

४५६१९

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७२४

६३८८

५४

नागपूर

१५०९४७

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४३२

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८२

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७६

७२५

नागपूर एकूण

८९१२०६

१४६६९

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

१९४

७८७६६९७

१४७८३२

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी