Corona Cases in Maharashtra : महाराष्ट्रात १३०४ कोरोना Active, आज २२४ रुग्ण, १ मृत्यू

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated May 08, 2022 | 21:25 IST

Corona Cases in Maharashtra on 8th May 2022 : महाराष्ट्रात आज २२४ रुग्ण आणि एक मृत्यू यांची नोंद झाली तर १९६ जण बरे झाले. राज्यात १३०४ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Corona Cases in Maharashtra on 8th May 2022
राज्यात १३०४ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात आज २२४ रुग्ण आणि एक मृत्यू यांची नोंद झाली तर १९६ जण बरे झाले
  • राज्यात १३०४ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण
  • राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७९ हजार २७८ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ३० हजार १२७ बरे झाले

Corona Cases in Maharashtra on 8th May 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात आज २२४ रुग्ण आणि एक मृत्यू यांची नोंद झाली तर १९६ जण बरे झाले. राज्यात १३०४ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ७८ लाख ७९ हजार २७८ कोरोना रुग्णांपैकी ७७ लाख ३० हजार १२७ बरे झाले. राज्यात कोरोनामुळे १ लाख ४७ हजार ८४७ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात झालेल्या ८ कोटी ३ लाख ७९ हजार ४२१ कोरोना चाचण्यांपैकी ७८ लाख ७९ हजार २७८ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्याचा कोरोना मृत्यूदर १.८७ टक्के,  पॉझिटिव्हिटी रेट ९.८१ टक्के, रिकव्हरी रेट ९८.११ टक्के आहे.

तब्येत पाणी । आरोग्य 

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५९८०७

१०३९४२९

१९५६३

८१५

ठाणे

७६७१३१

७५५०८५

११९१५

१३१

पालघर

१६३६२२

१६०२१०

३४०७

रायगड

२४४३८५

२३९४१८

४९४५

२२

रत्नागिरी

८४४२४

८१८७८

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५५

५५६१९

१५३३

पुणे

१४५३८५९

१४३३०४८

२०५४४

२६७

सातारा

२७८२२०

२७१५०५

६७१४

सांगली

२२७०५७

२२१३९०

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४८६

२१४५८१

५९०४

११

सोलापूर

२२७०६३

२२११७९

५८७६

१२

नाशिक

४७२८५४

४६३९३९

८९१०

१३

अहमदनगर

३७७६८२

३७०४२४

७२४२

१६

१४

जळगाव

१४९५२५

१४६७६४

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५५

५००८२

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५३२

१७२२४७

४२८४

१८

जालना

६६३२८

६५१००

१२२४

१९

बीड

१०९१८३

१०६२९७

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५५९

५७२७४

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७५

२१६५८

५१४

२३

नांदेड

१०२६६५

९९९६०

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१५४

७३०१४

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४५

१०४३२१

१६२४

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६२८

४४९८३

६४१

२८

बुलढाणा

९२०१३

९११७७

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८०

८०१६०

१८२०

३०

नागपूर

५७६४०२

५६७१८४

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२३

९७२३१

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७८

३६२५३

७२५

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

एकूण

७८७९२७८

७७३०१२७

१४७८४७

१३०४


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१२३

१०५९८०७

१९५६३

ठाणे

११८०५६

२२८७

ठाणे मनपा

१८९६८१

२१६३

नवी मुंबई मनपा

२१

१६६८७७

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६२००

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६४४

१२२७

पालघर

६४६६८

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९५४

२१६३

११

रायगड

१३८३१५

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०७०

१४८२

ठाणे मंडळ एकूण

१५६

२२३४९४५

३९८३०

१३

नाशिक

१८३७४६

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८०९८

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७०९५

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५८७

१६४५

१८

धुळे

२८४६७

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९१०

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७४३१

२०५४५

२३

पुणे

४२५६२४

७२०४

२४

पुणे मनपा

३६

६८०६३९

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७५९६

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८९४

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६९

१५५६

२८

सातारा

२७८२२०

६७१४

पुणे मंडळ एकूण

४७

१९५९१४२

३३१३४

२९

कोल्हापूर

१६२१५५

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३१

१३२६

३१

सांगली

१७४७९२

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६५

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५५

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२४

२५४६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१२२

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०४

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२८

२३४३

३७

जालना

६६३२८

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७५

५१४

३९

परभणी

३७७४६

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८१३

४६४

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५९४

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५४

२१३९

४४

बीड

१०९१८३

२८८३

४५

नांदेड

५१९३८

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२७

१०४६

लातूर मंडळ एकूण

३९१९१९

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१३

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६३२

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८०

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०१३

८३६

५३

वाशिम

४५६२८

६४१

अकोला मंडळ एकूण

३९१७४७

६३९१

५४

नागपूर

१५०९५०

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४५२

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८५

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७८

७२५

नागपूर एकूण

८९१२३४

१४६६९

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

एकूण

२२४

७८७९२७८

१४७८४७

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी