राज्यात बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ९० हजारांच्या आसपास

Corona Report of Maharashtra, 29 June 2020 : राज्यात आतापर्यंत ९० हजारांच्या आसपास कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याची दिलासादायक बातमी आज समोर आली आहे.

Corona Report of Maharashtra 29 june 2020
राज्यात बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या ९० हजारांच्या आसपास  |  फोटो सौजन्य: Times Now

थोडं पण कामाचं

  • आज २३८५  रुग्ण बरे होऊन घरी, राज्यात आजपर्यंत एकूण ८८,९६० करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ५२.३७ % एवढे झाले आहे.
  • राज्यात आज १८१ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद. यापैकी ७८ मृत्यू मागील ४८ तासांमधील तर उर्वरित १०३ मृत्यू मागील कालावधीतील आहेत.  सध्या राज्यातील मृत्यूदर ४.४८ % एवढा आहे.
  • आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या ९,४३,४८५ नमुन्यांपैकी १,६९,८८३ ( १८ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ५,७४,०९३ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ३७,७५८ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

मुंबई :  राज्यात आतापर्यंत ९० हजारांच्या आसपास कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेल्याची दिलासादायक बातमी आज समोर आली आहे. आज बरे होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत २३८५ रुग्णांची भर पडली त्यामुळे  राज्यात आजपर्यंत एकूण ८८,९६० करोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत.  यामुळे राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ५२.३७ % एवढे झाले आहे. 

आज राज्यात ५२५७ नवीन रुग्णांचे निदान झाले. त्यामुळे एकूण अॅक्टीव्ह रुग्णांची संख्या ७३,२९८ झाली आहे. पण दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे दिवसाला ५ हजाराच्या आसपास नवे रुग्ण सापडत असताना बरे होणाऱ्यांचे एकूण प्रमाण अधिक असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope)  यांनी दिली. 

राज्यात आज १८१ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद. यापैकी ७८ मृत्यू मागील ४८ तासांमधील तर उर्वरित १०३ मृत्यू मागील कालावधीतील आहेत.  सध्या राज्यातील मृत्यूदर ४.४८ % एवढा आहे.

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या ९,४३,४८५ नमुन्यांपैकी १,६९,८८३ ( १८ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ५,७४,०९३ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ३७,७५८ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण  -

राज्यात आज रोजी एकूण ७३,२९८ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत.  राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

अ.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ऍक्टिव्ह रुग्ण

 
 

मुंबई

७६७६५

४३५४५

४४६३

२८७४९

 

ठाणे

३६००२

१४६५६

८७१

२०४७४

 

पालघर

५५७८

२६२१

१०१

२८५६

 

रायगड

३९८०

२००३

९५

१८८०

 

रत्नागिरी

५७०

४२४

२६

१२०

 

सिंधुदुर्ग

२१८

१५२

६२

 

पुणे

२१३०३

१०९४३

७४०

९६२०

 

सातारा

१०४३

७०६

४३

२९३

 

सांगली

३६८

२०७

११

१५०

 

१०

कोल्हापूर

८४१

७११

१०

१२०

 

११

सोलापूर

२६३४

१४४४

२५७

९३३

 

१२

नाशिक

४१११

२१६६

२१८

१७२७

 

१३

अहमदनगर

४२३

२५८

१४

१५१

 

१४

जळगाव

३३०१

१८४५

२२८

१२२८

 

१५

नंदूरबार

१७३

७०

९६

 

१६

धुळे

१०३२

४९६

५४

४८०

 

१७

औरंगाबाद

५१०७

२२९६

२३९

२५७२

 

१८

जालना

५३५

३३३

१४

१८८

 

१९

बीड

११२

८६

२३

 

२०

लातूर

३२०

१९१

१७

११२

 

२१

परभणी

९६

७६

१६

 

२२

हिंगोली

२६६

२३८

२७

 

२३

नांदेड

३४२

२३१

१३

९८

 

२४

उस्मानाबाद

२०७

१६४

१०

३३

 

२५

अमरावती

५३२

३८२

२८

१२२

 

२६

अकोला

१५०९

९२५

७३

५१०

 

२७

वाशिम

१०२

६४

३५

 

२८

बुलढाणा

२२८

१४५

१२

७१

 

२९

यवतमाळ

२८३

२०३

१०

७०

 

३०

नागपूर

१४४८

११०१

१५

३३२

 

३१

वर्धा

१७

११

 

३२

भंडारा

७९

५८

२१

 

३३

गोंदिया

१२३

१०२

२०

 

३४

चंद्रपूर

८६

५४

३२

 

३५

गडचिरोली

६४

५३

१०

 

इतर राज्ये/ देश

८५

२३

६२

 

एकूण

१६९८८३

८८९६०

७६१०

१५

७३२९८

 
 

कोरोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात ५२५७ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या १,६९,८८३ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे  –

अ.क्र

जिल्हा महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१२२६

७६७६५

२१

४४६३

ठाणे

२००

४४३८

६५

ठाणे मनपा

३८०

९६४४

३१५

नवी मुंबई मनपा

२३४

७६७७

१७७

कल्याण डोंबवली मनपा

५१३

७०६८

८३

उल्हासनगर मनपा

१३७

१७९२

३५

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१

१९८७

७१

मीरा भाईंदर मनपा

१५०

३३९६

१२५

पालघर

२४

१०८५

१२

१०

वसई विरार मनपा

२८७

४४९३

८९

११

रायगड

१५३

१७८१

४२

१२

पनवेल मनपा

१५८

२१९९

५३

ठाणे मंडळ एकूण

३५९३

१२२३२५

३१

५५३०

१३

नाशिक

५६

८२९

४९

१४

नाशिक मनपा

१४३

२१९५

८८

१५

मालेगाव मनपा

१०

१०८७

८१

१६

अहमदनगर

१३

२८४

१३

१७

अहमदनगर मनपा

११

१३९

१८

धुळे

४०

५५७

३२

१९

धुळे मनपा

३०

४७५

२२

२०

जळगाव

१९९

२५५७

१९२

२१

जळगाव मनपा

१००

७४४

३६

२२

नंदूरबार

१७३

नाशिक मंडळ एकूण

६०९

९०४०

५२१

२३

पुणे

३८

१६८१

५८

२४

पुणे मनपा

२७९

१७२२३

२०

६३४

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

११६

२३९९

४८

२६

सोलापूर

१९

३१३

१५

२७

सोलापूर मनपा

२७

२३२१

२४२

२८

सातारा

३९

१०४३

४३

पुणे मंडळ एकूण

५१८

२४९८०

३१

१०४०

२९

कोल्हापूर

१४

७८९

१०

३०

कोल्हापूर मनपा

५२

३१

सांगली

२०

३४५

१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

२३

३३

सिंधुदुर्ग

१४

२१८

३४

रत्नागिरी

५७०

२६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५३

१९९७

५१

३५

औरंगाबाद

१०७

९१८

१४

३६

औरंगाबाद मनपा

१६७

४१८९

२२५

३७

जालना

४७

५३५

१४

३८

हिंगोली

२६६

३९

परभणी

५८

४०

परभणी मनपा

३८

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२९

६००४

२५८

४१

लातूर

२१६

१४

४२

लातूर मनपा

१०४

४३

उस्मानाबाद

२०७

१०

४४

बीड

११२

४५

नांदेड

६४

४६

नांदेड मनपा

२७८

१३

लातूर मंडळ एकूण

२६

९८१

४३

४७

अकोला

१८१

११

४८

अकोला मनपा

४३

१३२८

६२

४९

अमरावती

५६

५०

अमरावती मनपा

४७६

२५

५१

यवतमाळ

२८३

१०

५२

बुलढाणा

१५

२२८

१२

५३

वाशिम

१०२

अकोला मंडळ एकूण

६६

२६५४

१२६

५४

नागपूर

१०

१८३

५५

नागपूर मनपा

१७

१२६५

१३

५६

वर्धा

१७

५७

भंडारा

७९

५८

गोंदिया

१८

१२३

५९

चंद्रपूर

५७

६०

चंद्रपूर मनपा

२९

६१

गडचिरोली

६४

नागपूर एकूण

५२

१८१७

१८

इतर राज्ये /देश

११

८५

२३

एकूण

५२५७

१६९८८३

७८

७६१०

 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी