Covid19 Omicron cases in Maharashtra 29 December 2021 : महाराष्ट्रात १५३ ओमायक्रॉन आणि १४०६५ कोरोना Active रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Dec 29, 2021 | 22:08 IST

Covid19 Omicron cases in Maharashtra Today : महाराष्ट्रात १५३ ओमायक्रॉन आणि १४ हजार ०६५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

महाराष्ट्रात १५३ ओमायक्रॉन आणि १४०६५ कोरोना Active रुग्ण 
थोडं पण कामाचं
  • महाराष्ट्रात १५३ ओमायक्रॉन आणि १४०६५ कोरोना Active रुग्ण
  • २५२ ओमायक्रॉनबाधितांपैकी ९९ बरे झाले
  • ६६ लाख ६५ हजार ३८६ कोरोना रुग्णांपैकी ६५ लाख ६ हजार १३७ जण बरे झाले

Health Minister Rajesh Tope Informed Covid19 Omicron cases in Maharashtra 29 December 2021 : मुंबई : महाराष्ट्रात १५३ ओमायक्रॉन आणि १४ हजार ०६५ कोरोना अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यात आढळलेल्या २५२ ओमायक्रॉनबाधितांपैकी ९९ बरे झाले. महाराष्ट्रात झालेल्या ६ कोटी ८७ लाख ६८ हजार ७६० कोरोना चाचण्यांपैकी ६६ लाख ६५ हजार ३८६ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्यात आढळलेल्या ६६ लाख ६५ हजार ३८६ कोरोना रुग्णांपैकी ६५ लाख ६ हजार १३७ जण बरे झाले. कोरोनामुळे राज्यात १ लाख ४१ हजार ४९६ मृत्यू झाले. तसेच ३६८८ कोरोना रुग्णांचा इतर कारणाने मृत्यू झाला. राज्यात दिवसभरात ३९०० नव्या कोरोना रुग्णांची आणि २० मृत्यूची नोंद झाली. तसेच १३०६ कोरोना रुग्ण बरे झाले. महाराष्ट्राचा कोरोना मृत्यू दर २.१२ टक्के, पॉझिटिव्हिटी रेट ९.६९ टक्के, रिकव्हरी रेट ९७.६१ टक्के आहे. कोरोनामुळे महाराष्ट्रात १ लाख २२ हजार ९०६ जण होम क्वारंटाइन तर ९०५ संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये आहेत.

ओमायक्रॉनबाधीत रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा /मनपा

आढळलेले एकूण ओमायक्रॉन रुग्ण

मुंबई

१३७*

पिंपरी चिंचवड

२५

पुणे ग्रामीण

१८

पुणे मनपा

११

ठाणे मनपा

नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण डोंबिवली,

प्रत्येकी ७

नागपूर

सातारा, उस्मानाबाद

प्रत्येकी

वसई विरार

१०

औरंगाबाद, नांदेड, बुलढाणा, भिवंडी निजामपूर मनपा

प्रत्येकी

११

लातूर, अहमदनगर, अकोला, मीरा भाईंदर, कोल्हापूर

प्रत्येकी

एकूण

२५२

*यातील २६ रुग्ण हे इतर राज्यातील तर प्रत्येकी १ रुग्ण जळगाव, ठाणे, नवी मुंबई आणि औरंगाबाद येथील आहे. ४ रुग्ण कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत.  तर ९ रुग्ण विदेशी नागरिक आहेत. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सर्वेक्षणात हे रुग्ण आढळले आहेत.


जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

७७५४७६

७४८४७७

१६३७५

२५६४

८०६०

ठाणे

६१७५६२

६०४२९२

११५९७

३५

१६३८

पालघर

१३९३१२

१३५६७९

३३२०

१५

२९८

रायगड

१९७७०९

१९२५६०

४८२५

३१७

रत्नागिरी

७९१९५

७६६५०

२४९६

४४

सिंधुदुर्ग

५३०३१

५१५५६

१४४८

१५

१२

पुणे

११६६५३७

११४४३२०

१९८१४

३५०

२०५३

सातारा

२५१६२५

२४४९१८

६४९६

३१

१८०

सांगली

२१०२८९

२०४५५८

५६३२

९०

१०

कोल्हापूर

२०७०१८

२०११०३

५८५०

६०

११

सोलापूर

२११४६०

२०५६५४

५६०५

११२

८९

१२

नाशिक

४१३३४४

४०४१७२

८७५०

४२१

१३

अहमदनगर

३४३६१५

३३६०६२

७१५७

११

३८५

१४

जळगाव

१३९९१६

१३७१५९

२७१६

३२

१५

नंदूरबार

४००२०

३९०६५

९४८

१६

धुळे

४६१७९

४५५१०

६५६

११

१७

औरंगाबाद

१५६१२२

१५१७९०

४२६४

१४

५४

१८

जालना

६०८३०

५९५९८

१२१५

१६

१९

बीड

१०४१७४

१०१२८८

२८४०

३९

२०

लातूर

९२३७८

८९८९५

२४४४

३३

२१

परभणी

५२४६२

५११८८

१२३६

१९

१९

२२

हिंगोली

१८४८९

१७९७९

५०८

२३

नांदेड

९०५०८

८७८२१

२६६०

२०

२४

उस्मानाबाद

६८१३७

६६०२८

१९८६

११६

२५

अमरावती

९६३११

९४७०३

१५९८

२६

अकोला

५८८३१

५७३७५

१४२८

२४

२७

वाशिम

४१६८३

४१०४२

६३७

२८

बुलढाणा

८५६५०

८४८२४

८१०

१०

२९

यवतमाळ

७६०४६

७४२३५

१८००

३०

नागपूर

४९३९२८

४८४५९१

९१२९

७१

१३७

३१

वर्धा

५७३६५

५५९७७

१२१८

१६५

३२

भंडारा

५९९९७

५८८६२

११२४

१०

३३

गोंदिया

४०५२५

३९९४०

५७०

३४

चंद्रपूर

८९०४१

८७४६७

१५६४

३५

गडचिरोली

३०४७७

२९७६८

६६९

३३

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

१११

एकूण

६६६५३८६

६५०६१३७

१४१४९६

३६८८

१४०६५


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

२४४५

७७५४७६

१६३७५

ठाणे

४७

१०१४२३

२२३२

ठाणे मनपा

१५६

१४५९९०

२१२४

नवी मुंबई मनपा

१७७

१२२६४७

२०११

कल्याण डोंबवली मनपा

५२

१५३७४७

२८७३

उल्हासनगर मनपा

१६

२२१०१

६६३

भिवंडी निजामपूर मनपा

११३३६

४८९

मीरा भाईंदर मनपा

८५

६०३१८

१२०५

पालघर

१०

५६५९१

१२३४

१०

वसईविरार मनपा

८१

८२७२१

२०८६

११

रायगड

२५

११८८९२

३३९०

१२

पनवेल मनपा

७६

७८८१७

१४३५

ठाणे मंडळ एकूण

३१७३

१७३००५९

३६११७

१३

नाशिक

१०

१६४६१३

३७५८

१४

नाशिक मनपा

५८

२३८५६६

४६५६

१५

मालेगाव मनपा

१०१६५

३३६

१६

अहमदनगर

५१

२७४६६५

५५२१

१७

अहमदनगर मनपा

६८९५०

१६३६

१८

धुळे

२६२१७

३६२

१९

धुळे मनपा

१९९६२

२९४

२०

जळगाव

१०७०२४

२०५९

२१

जळगाव मनपा

३२८९२

६५७

२२

नंदूरबार

४००२०

९४८

नाशिक मंडळ एकूण

१३१

९८३०७४

२०२२७

२३

पुणे

८४

३६९५८४

७०३३

२४

पुणे मनपा

२३९

५२५८३८

९२५६

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

८३

२७१११५

३५२५

२६

सोलापूर

१४

१७८७२४

४१३०

२७

सोलापूर मनपा

३२७३६

१४७५

२८

सातारा

२१

२५१६२५

६४९६

पुणे मंडळ एकूण

४४४

१६२९६२२

१०

३१९१५

२९

कोल्हापूर

१०

१५५४२२

४५४४

३०

कोल्हापूर मनपा

१०

५१५९६

१३०६

३१

सांगली

१६४४२८

४२८०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

४५

४५८६१

१३५२

३३

सिंधुदुर्ग

५३०३१

१४४८

३४

रत्नागिरी

१४

७९१९५

२४९६

कोल्हापूर मंडळ एकूण

८२

५४९५३३

१५४२६

३५

औरंगाबाद

६२६०१

१९३५

३६

औरंगाबाद मनपा

९३५२१

२३२९

३७

जालना

६०८३०

१२१५

३८

हिंगोली

१८४८९

५०८

३९

परभणी

३४१९६

७९३

४०

परभणी मनपा

१८२६६

४४३

औरंगाबाद मंडळ एकूण

१३

२८७९०३

७२२३

४१

लातूर

६८४९७

१८०१

४२

लातूर मनपा

२३८८१

६४३

४३

उस्मानाबाद

६८१३७

१९८६

४४

बीड

१०४१७४

२८४०

४५

नांदेड

४६५४७

१६२६

४६

नांदेड मनपा

४३९६१

१०३४

लातूर मंडळ एकूण

१६

३५५१९७

९९३०

४७

अकोला

२५५४०

६५५

४८

अकोला मनपा

३३२९१

७७३

४९

अमरावती

५२५०३

९८९

५०

अमरावती मनपा

४३८०८

६०९

५१

यवतमाळ

७६०४६

१८००

५२

बुलढाणा

८५६५०

८१०

५३

वाशिम

४१६८३

६३७

अकोला मंडळ एकूण

३५८५२१

६२७३

५४

नागपूर

१२९५९९

३०७५

५५

नागपूर मनपा

२४

३६४३२९

६०५४

५६

वर्धा

५७३६५

१२१८

५७

भंडारा

५९९९७

११२४

५८

गोंदिया

४०५२५

५७०

५९

चंद्रपूर

५९३९२

१०८८

६०

चंद्रपूर मनपा

२९६४९

४७६

६१

गडचिरोली

३०४७७

६६९

नागपूर एकूण

३४

७७१३३३

१४२७४

इतर राज्ये /देश

१४४

१११

एकूण

३९००

६६६५३८६

२०

१४१४९६

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी