Covid19 Omicron cases in Maharashtra 5 January 2022 : महाराष्ट्रात महा कोरोना संकट; २४ तासांत २६५३८ रुग्ण वाढले, राज्यात ८७५०५ कोरोना आणि ४६७ ओमायक्रॉन Active रुग्ण

मुंबई
रोहन जुवेकर
Updated Jan 05, 2022 | 23:30 IST

Covid19 Omicron cases in Maharashtra Today : महाराष्ट्रात महा कोरोना संकट निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. राज्यात ८७ हजार ५०५ कोरोना आणि ४६७ ओमायक्रॉन अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

Covid19 Omicron cases in Maharashtra 5 January 2022
राज्यात ८७५०५ कोरोना आणि ४६७ ओमायक्रॉन Active रुग्ण 
थोडं पण कामाचं
  • राज्यात ८७५०५ कोरोना आणि ४६७ ओमायक्रॉन Active रुग्ण
  • ६७ लाख ५७ हजार ३२ कोरोना रुग्णांपैकी ६५ लाख २४ हजार २४७ बरे झाले; १ लाख ४१ हजार ५८१ मृत्यू तर ३६९९ इतर कारणाने मृत्यू
  • ७९७ ओमायक्रॉनबाधीत रुग्णांपैकी ३३० बरे झाले

Health Minister Rajesh Tope Informed Covid19 Omicron cases in Maharashtra 5 January 2022 : मुंबई : महाराष्ट्रात महा कोरोना संकट निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. राज्यात ८७ हजार ५०५ कोरोना आणि ४६७ ओमायक्रॉन अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. महाराष्ट्रात मागील २४ तासांमध्ये २६ हजार ५३८ नव्या कोरोना रुग्णांची आणि ८ मृत्यूची नोंद झाली. राज्यातले ५ हजार ३३१ कोरोना रुग्ण बरे झाले. राज्यात आतापर्यंत आढळलेल्या ७९७ ओमायक्रॉनबाधीत रुग्णांपैकी ३३० बरे झाले. महाराष्ट्रात झालेल्या ६ कोटी ९७ लाख ७७ हजार ७ कोरोना चाचण्यांपैकी ६७ लाख ५७ हजार ३२ पॉझिटिव्ह आल्या. राज्यात आढळलेल्या ६७ लाख ५७ हजार ३२ कोरोना रुग्णांपैकी ६५ लाख २४ हजार २४७ बरे झाले. कोरोनामुळे राज्यात १ लाख ४१ हजार ५८१ मृत्यू झाले तसेच ३६९९ कोरोना रुग्णांचा इतर कारणाने मृत्यू झाला. राज्यात कोरोना संकटामुळे ५ लाख १३ हजार ७५८ होम क्वारंटाइन तर १३६६ संस्थात्मक क्वारंटाइनमध्ये आहेत. महाराष्ट्राचा मृत्यूदर २.०९ टक्के, पॉझिटिव्हिटी रेट ९.६८ टक्के आणि रिकव्हरी रेट ९६.५५ टक्के आहे.

ओमायक्रॉन रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा /मनपा

आढळलेले एकूण ओमायक्रॉन रुग्ण

मुंबई

५०८*

पुणे मनपा

७८

पिंपरी चिंचवड

४४

ठाणे मनपा

२९

पुणे ग्रामीण

२६

नागपूर

२४

पनवेल

१७

नवी मुंबई आणि कोल्हापूर

प्रत्येकी १०

सातारा

१०

कल्याण डोंबिवली

११

उस्मानाबाद

१२

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३

वसई विरार

१४

नांदेड, अमरावती आणि उल्हासनगर

प्रत्येकी ३

१५

औरंगाबाद, बुलढाणा, मीरा भाईंदर आणि सांगली

प्रत्येकी २

१६

लातूर, अहमदनगर, अकोला आणि रायगड,

प्रत्येकी १

एकूण

७९७

*यातील २६ रुग्ण हे इतर राज्यातील तर प्रत्येकी १ रुग्ण पालघर, जळगाव, नवी मुंबई,‍ नाशिक, रायगड आणि औरंगाबाद येथील आहे. ७ रुग्ण ठाणे  आणि ४ रुग्ण कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत. तर ९ रुग्ण विदेशी नागरिक आहेत. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील सर्वेक्षणात हे रुग्ण आढळले आहेत.

जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

८३१९७९

७५१०९८

१६३८४

२५७४

६१९२३

ठाणे

६३३८३८

६१०९३९

११६०२

३५

११२६२

पालघर

१४१६७४

१३६४९६

३३२४

१५

१८३९

रायगड

२००५५६

१९३६३५

४८२७

२०८७

रत्नागिरी

७९३९८

७६६६४

२४९८

२३१

सिंधुदुर्ग

५३१५८

५१५६०

१४४९

१५

१३४

पुणे

११७४४०१

११४८५८९

१९८४५

३५०

५६१७

सातारा

२५२१२३

२४५१७३

६४९७

३१

४२२

सांगली

२१०५२४

२०४६३४

५६३२

२४९

१०

कोल्हापूर

२०७२२८

२०१२०१

५८५०

१७२

११

सोलापूर

२११६२३

२०५७६३

५६१३

११३

१३४

१२

नाशिक

४१४७९६

४०४९९७

८७५५

१०४३

१३

अहमदनगर

३४४०३०

३३६४२३

७१६३

११

४३३

१४

जळगाव

१३९९९९

१३७१९९

२७१६

३२

५२

१५

नंदूरबार

४००५९

३९०६७

९४८

४१

१६

धुळे

४६२१४

४५५२९

६५६

११

१८

१७

औरंगाबाद

१५६४००

१५१९४८

४२६४

१४

१७४

१८

जालना

६०८९०

५९६१७

१२१५

५७

१९

बीड

१०४२२१

१०१३१५

२८४२

५७

२०

लातूर

९२५३४

८९९९६

२४४६

८६

२१

परभणी

५२५३३

५१२००

१२३६

१९

७८

२२

हिंगोली

१८५०२

१७९८३

५०८

१०

२३

नांदेड

९०६०८

८७८३८

२६६०

१०३

२४

उस्मानाबाद

६८२९१

६६०७४

१९९०

११६

१११

२५

अमरावती

९६४१२

९४७०३

१५९८

१०९

२६

अकोला

५८९१७

५७३८८

१४२८

९७

२७

वाशिम

४१६९४

४१०४७

६३७

२८

बुलढाणा

८५६७०

८४८२५

८११

२८

२९

यवतमाळ

७६०९२

७४२४९

१८००

३९

३०

नागपूर

४९४९२३

४८५०२७

९१२९

७१

६९६

३१

वर्धा

५७३८५

५५९७९

१२१८

१६५

२३

३२

भंडारा

६००३०

५८८६४

११२४

१०

३२

३३

गोंदिया

४०५७६

३९९४३

५७१

५५

३४

चंद्रपूर

८९१०५

८७४८०

१५६५

५६

३५

गडचिरोली

३०५०५

२९७७३

६६९

३३

३०

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

१११

एकूण

६७५७०३२

६५२४२४७

१४१५८१

३६९९

८७५०५


मनपा/जिल्हानिहाय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी

.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

१५०१४

८३१९७९

१६३८४

ठाणे

४०३

१०२६८८

२२३४

ठाणे मनपा

१८५१

१५१६२०

२१२४

नवी मुंबई मनपा

१३७१

१२७११९

२०१३

कल्याण डोंबवली मनपा

६७७

१५५७५४

२८७३

उल्हासनगर मनपा

१२०

२२४६६

६६३

भिवंडी निजामपूर मनपा

५४

११४५५

४८९

मीरा भाईंदर मनपा

७४५

६२७३६

१२०६

पालघर

११०

५६९४८

१२३४

१०

वसईविरार मनपा

५४१

८४७२६

२०९०

११

रायगड

३२७

११९८७९

३३९१

१२

पनवेल मनपा

५२५

८०६७७

१४३६

ठाणे मंडळ एकूण

२१७३८

१८०८०४७

३६१३७

१३

नाशिक

१०३

१६४९६०

३७५९

१४

नाशिक मनपा

३९६

२३९६६३

४६६०

१५

मालेगाव मनपा

१०१७३

३३६

१६

अहमदनगर

७९

२७४९५५

५५२७

१७

अहमदनगर मनपा

३०

६९०७५

१६३६

१८

धुळे

२६२४२

३६२

१९

धुळे मनपा

१९९७२

२९४

२०

जळगाव

१२

१०७०७६

२०५९

२१

जळगाव मनपा

१४

३२९२३

६५७

२२

नंदूरबार

१८

४००५९

९४८

नाशिक मंडळ एकूण

६५५

९८५०९८

२०२३८

२३

पुणे

४२१

३७०८३२

७०४४

२४

पुणे मनपा

१८३५

५३०९०७

९२७३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

५७७

२७२६६२

३५२८

२६

सोलापूर

२८

१७८८३१

४१३८

२७

सोलापूर मनपा

१८

३२७९२

१४७५

२८

सातारा

१७३

२५२१२३

६४९७

पुणे मंडळ एकूण

३०५२

१६३८१४७

३१९५५

२९

कोल्हापूर

११

१५५४८५

४५४४

३०

कोल्हापूर मनपा

६०

५१७४३

१३०६

३१

सांगली

१९

१६४५२५

४२८०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

३०

४५९९९

१३५२

३३

सिंधुदुर्ग

४१

५३१५८

१४४९

३४

रत्नागिरी

७६

७९३९८

२४९८

कोल्हापूर मंडळ एकूण

२३७

५५०३०८

१५४२९

३५

औरंगाबाद

२६

६२६६६

१९३५

३६

औरंगाबाद मनपा

५९

९३७३४

२३२९

३७

जालना

६०८९०

१२१५

३८

हिंगोली

१८५०२

५०८

३९

परभणी

३४२३०

७९३

४०

परभणी मनपा

१४

१८३०३

४४३

औरंगाबाद मंडळ एकूण

११५

२८८३२५

७२२३

४१

लातूर

३४

६८५९०

१८०१

४२

लातूर मनपा

१४

२३९४४

६४५

४३

उस्मानाबाद

३३

६८२९१

१९९०

४४

बीड

१४

१०४२२१

२८४२

४५

नांदेड

४६५७२

१६२६

४६

नांदेड मनपा

३५

४४०३६

१०३४

लातूर मंडळ एकूण

१३९

३५५६५४

९९३८

४७

अकोला

२५५५३

६५५

४८

अकोला मनपा

४५

३३३६४

७७३

४९

अमरावती

५२५२७

९८९

५०

अमरावती मनपा

२५

४३८८५

६०९

५१

यवतमाळ

२१

७६०९२

१८००

५२

बुलढाणा

८५६७०

८११

५३

वाशिम

४१६९४

६३७

अकोला मंडळ एकूण

११४

३५८७८५

६२७४

५४

नागपूर

५०

१२९७१३

३०७५

५५

नागपूर मनपा

३५३

३६५२१०

६०५४

५६

वर्धा

१४

५७३८५

१२१८

५७

भंडारा

१२

६००३०

११२४

५८

गोंदिया

१४

४०५७६

५७१

५९

चंद्रपूर

५९४१६

१०८८

६०

चंद्रपूर मनपा

२०

२९६८९

४७७

६१

गडचिरोली

१९

३०५०५

६६९

नागपूर एकूण

४८८

७७२५२४

१४२७६

इतर राज्ये /देश

१४४

१११

एकूण

२६५३८

६७५७०३२

१४१५८१

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी