Maharashtra Covid Update: राज्यात कोरोना सक्रिय रुग्णांच्या संख्येत वाढ, आज शुन्य मृत्यू, सर्वाधिक रुग्ण मुंबईत

Maharashtra Covid Cases in Last 24 Hours Report 9th may 2022 राज्यात कोरोनाचे संकट पुन्हा वाढताना दिसत आहे. सक्रिय रुग्णांची संख्या वाढत असताना दररोज बरे होणार्‍या रुग्णांची संख्या आणि लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या यांचे प्रमाण व्यस्त होत आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे १२१ रुग्ण आढळले आहेत. तर ८२ रुग्ण बरे झाले आहेत.

corona virus
कोरोना व्हायरस  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • राज्यात कोरोनाचे संकट पुन्हा वाढताना दिसत आहे.
  • सक्रिय रुग्णांची संख्या वाढली
  • गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे १२१ रुग्ण आढळले

Maharashtra Covid Cases Report​ : मुंबई : राज्यात कोरोनाचे संकट पुन्हा वाढताना दिसत आहे. सक्रिय रुग्णांची संख्या वाढत असताना दररोज बरे होणार्‍या रुग्णांची संख्या आणि लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या यांचे प्रमाण व्यस्त होत आहे. गेल्या २४ तासांत कोरोनाचे १२१ रुग्ण आढळले आहेत. तर ८२ रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे एकूण बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ७७ लाख ३० हजार २०९ वर पोहोचली आहे. सुदैवाने आज एकही रुग्णाचा मृत्यू झाला नाही. राज्यात आतापर्यंत कोरोनामुळे १लाख ४७ हजार ८४७ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 

राज्यात पुन्हा सक्रिय  रुग्णांची संख्या वाढली आहे. सध्या राज्यात १ हजार ३४३ सक्रिय रुग्ण आहेत. काल सक्रिय रुग्णांची संख्या १३०४ तर रविवारी ५ मे रोजी सक्रिय रुग्णांची संख्या ११०९  होती तर ४ मे रोजी ही संख्या १०४९ इतकी होती. सध्या राज्यात सर्वाधिक सक्रिय रुग्णांची संख्या मुंबईत आहे. मुंबईत सध्या ८२२ सक्रिय रुग्ण आहेत. असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. राज्यातील १२ जिल्ह्यांत सक्रिय रुग्णांची संख्या शुन्यावर आली आहे. त्यात रत्नागिरी, जळगाव, नंदूरबार, लातूर, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

 राज्यातील क्टिव्ह रुग्ण -

राज्यात आज रोजी एकूण १३४३ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

.क्र.

जिल्हा

बाधित रुग्ण

बरे झालेले रुग्ण

मृत्यू

ॲक्टिव्ह रुग्ण

मुंबई

१०५९८७०

१०३९४८५

१९५६३

८२२

ठाणे

७६७१४६

७५५०९०

११९१५

१४१

पालघर

१६३६२२

१६०२१०

३४०७

रायगड

२४४३८८

२३९४२२

४९४५

२१

रत्नागिरी

८४४२४

८१८७८

२५४६

सिंधुदुर्ग

५७१५५

५५६१९

१५३३

पुणे

१४५३८८७

१४३३०५८

२०५४४

२८५

सातारा

२७८२२०

२७१५०५

६७१४

सांगली

२२७०५७

२२१३९०

५६६६

१०

कोल्हापूर

२२०४८६

२१४५८१

५९०४

११

सोलापूर

२२७०६३

२२११८१

५८७६

१२

नाशिक

४७२८५७

४६३९४१

८९१०

१३

अहमदनगर

३७७६८८

३७०४२६

७२४२

२०

१४

जळगाव

१४९५२५

१४६७६४

२७६१

१५

नंदूरबार

४६६१५

४५६५३

९६२

१६

धुळे

५०७५५

५००८३

६७०

१७

औरंगाबाद

१७६५३२

१७२२४७

४२८४

१८

जालना

६६३२८

६५१००

१२२४

१९

बीड

१०९१८३

१०६२९७

२८८३

२०

लातूर

१०४९१७

१०२४२८

२४८९

२१

परभणी

५८५५९

५७२७४

१२७९

२२

हिंगोली

२२१७५

२१६५८

५१४

२३

नांदेड

१०२६६५

९९९६०

२७०४

२४

उस्मानाबाद

७५१५४

७३०१४

२१३९

२५

अमरावती

१०५९४५

१०४३२१

१६२४

२६

अकोला

६६१८१

६४७११

१४७०

२७

वाशिम

४५६२८

४४९८३

६४१

२८

बुलढाणा

९२०१३

९११७७

८३६

२९

यवतमाळ

८१९८०

८०१६०

१८२०

३०

नागपूर

५७६४०४

५६७१८४

९२१५

३१

वर्धा

६५६६९

६४२६१

१४०८

३२

भंडारा

६७९४१

६६७९९

११४२

३३

गोंदिया

४५४२१

४४८३४

५८७

३४

चंद्रपूर

९८८२४

९७२३१

१५९२

३५

गडचिरोली

३६९७८

३६२५३

७२५

 

इतर राज्ये/ देश

१४४

३१

११३

 

एकूण

७८७९३९९

७७३०२०९

१४७८४७

१३४३

 

(टीपबरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.

करोना बाधित रुग्ण

आज राज्यात १२१ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या ७८,७९,३९९ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे-

अ.क्र

जिल्हा/महानगरपालिका

बाधित रुग्ण

मृत्यू

दैनंदिन

एकूण

दैनंदिन

एकूण

मुंबई महानगरपालिका

६३

१०५९८७०

१९५६३

ठाणे

११८०५७

२२८७

ठाणे मनपा

१८९६९०

२१६३

नवी मुंबई मनपा

१६६८७८

२०९०

कल्याण डोंबवली मनपा

१७६२०१

२९७३

उल्हासनगर मनपा

२६५२५

६७९

भिवंडी निजामपूर मनपा

१३१४८

४९६

मीरा भाईंदर मनपा

७६६४७

१२२७

पालघर

६४६६८

१२४४

१०

वसईविरार मनपा

९८९५४

२१६३

११

रायगड

१३८३१६

३४६३

१२

पनवेल मनपा

१०६०७२

१४८२

 

ठाणे मंडळ एकूण

८१

२२३५०२६

३९८३०

१३

नाशिक

१८३७४६

३८१३

१४

नाशिक मनपा

२७८१०१

४७५२

१५

मालेगाव मनपा

११०१०

३४५

१६

अहमदनगर

२९७१००

५५९७

१७

अहमदनगर मनपा

८०५८८

१६४५

१८

धुळे

२८४६७

३६७

१९

धुळे मनपा

२२२८८

३०३

२०

जळगाव

११३९१०

२०८९

२१

जळगाव मनपा

३५६१५

६७२

२२

नंदूरबार

४६६१५

९६२

 

नाशिक मंडळ एकूण

१०९७४४०

२०५४५

२३

पुणे

४२५६२६

७२०४

२४

पुणे मनपा

१७

६८०६५६

९७१३

२५

पिंपरी चिंचवड मनपा

३४७६०५

३६२७

२६

सोलापूर

१८९८९४

४३२०

२७

सोलापूर मनपा

३७१६९

१५५६

२८

सातारा

२७८२२०

६७१४

 

पुणे मंडळ एकूण

२८

१९५९१७०

३३१३४

२९

कोल्हापूर

१६२१५५

४५७८

३०

कोल्हापूर मनपा

५८३३१

१३२६

३१

सांगली

१७४७९२

४३१०

३२

सांगली मिरज कुपवाड मनपा

५२२६५

१३५६

३३

सिंधुदुर्ग

५७१५५

१५३३

३४

रत्नागिरी

८४४२४

२५४६

 

कोल्हापूर मंडळ एकूण

५८९१२२

१५६४९

३५

औरंगाबाद

६८८०४

१९४१

३६

औरंगाबाद मनपा

१०७७२८

२३४३

३७

जालना

६६३२८

१२२४

३८

हिंगोली

२२१७५

५१४

३९

परभणी

३७७४६

८१५

४०

परभणी मनपा

२०८१३

४६४

 

औरंगाबाद मंडळ एकूण

३२३५९४

७३०१

४१

लातूर

७६५२४

१८३५

४२

लातूर मनपा

२८३९३

६५४

४३

उस्मानाबाद

७५१५४

२१३९

४४

बीड

१०९१८३

२८८३

४५

नांदेड

५१९३८

१६५८

४६

नांदेड मनपा

५०७२७

१०४६

 

लातूर मंडळ एकूण

३९१९१९

१०२१५

४७

अकोला

२८२८५

६७३

४८

अकोला मनपा

३७८९६

७९७

४९

अमरावती

५६३१३

१००५

५०

अमरावती मनपा

४९६३२

६१९

५१

यवतमाळ

८१९८०

१८२०

५२

बुलढाणा

९२०१३

८३६

५३

वाशिम

४५६२८

६४१

 

अकोला मंडळ एकूण

३९१७४७

६३९१

५४

नागपूर

१५०९५०

३०९८

५५

नागपूर मनपा

४२५४५४

६११७

५६

वर्धा

६५६६९

१४०८

५७

भंडारा

६७९४१

११४२

५८

गोंदिया

४५४२१

५८७

५९

चंद्रपूर

६५५८६

११०७

६०

चंद्रपूर मनपा

३३२३८

४८५

६१

गडचिरोली

३६९७८

७२५

 

नागपूर एकूण

८९१२३७

१४६६९

 

इतर राज्ये /देश

१४४

११३

 

एकूण

१२१

७८७९३९९

१४७८४७

 

(टीप: ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर.पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड १९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

हा अहवाल ०९  मे २०२२ च्या अद्ययावत आकडेवारीवरुन तयार करण्यात आलेला आहे.

राज्य नियंत्रण कक्ष

०२०/२६१२७३९४ टोल फ्री क्रमांक १०४

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

Mumbai News (मुंबई बातम्या), Times now ची मराठी वेबसाइट -Times Now Marathi वर। सोबत आणखी Marathi News (मराठी बातम्या) अपडेटसाठी आम्हांला गूगल न्यूजवर फॉलो करा. 

पुढची बातमी