Mumbai Homes: मुंबईत झोपडीच्या बदल्यात अवघ्या 2 लाख 50 हजारांत घर मिळणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत झोपडीच्या बदल्यात सशुल्क घर मिळणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन करण्याच्या संदर्भात सदनिकांचे शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

Updated May 25, 2023 | 05:51 PM IST

Mumbai Homes: मुंबईत झोपडीच्या बदल्यात अवघ्या 2 लाख 50 हजारांत घर मिळणार, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
Mumbaikar will get own house: मुंबईत झोपडीच्या बदल्यात सशुल्क घर मिळणार आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे 1 जानेवारी 2000 ते 2011 काळातील झोपडी धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासनाकडून पुनर्वसन सदनिकेची किंमत अडीच लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या संदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याने सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे.

काय आहे शासन निर्णय? (Maharashtra Government Notification)

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत 1 जानेवारी 2000 पासून 1 जानेवारी 2011 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या झोपडीच्या संदर्भात अशा झोपडीत प्रत्यक्ष राहणाऱ्या झोपडीधारकांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याचे धोरण शासनाने 16 मे 2018 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्वीकारले आहे. त्यानुषंगाने सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकेचे शुल्क निश्चित करण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने केलेल्या शिफारसीस मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन सदनिकेचे शुल्क निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय -
Mumbai House_GR
Mumbai House_GR
गृहनिर्माण विभागाच्या 16 मे 2018 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांच्या पुनर्वसन सदनिकेची किंमत 2.5 लाख इतकी निश्चित करण्यात येत आहे. या संदर्भात आवश्यक अटी आणि शर्ती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांनी शासनाच्या पूर्वमान्यतेने निश्चित कराव्यात.
या संदर्भातील शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक 202305251320009509 असा आहे.
बातमी समाप्त

© 2023 Bennett, Coleman & Company Limited