​अरे बापरे! तुमची ढेकर या गंभीर आजाराचे असू शकते लक्षण

Sunil Desale

Mar 15, 2023

​ढेकर कशामुळे येते?​

ढेकर येण्याची अनेक कारणे आहेत. जेवत असताना किंवा जेवल्यावर आपले पोट पूर्ण भरते तेव्हा सामान्यत: ढेकर येते. मात्र, जेव्हा आपल्याला जास्त भूक लागते तेव्हाही ढेकर येते.

Credit: pexels

​असू शकते गंभीर आजाराचे लक्षण​

ढेकर ही सामान्य गोष्ट असली तरी प्रत्येक वेळी ते सामान्य असेलच असे नाही. कधी-कधी पोटात जखम किंवा पेप्टिक अल्सर असल्यासही ढेकर येते.

Credit: istock

​पेप्टिक अल्सर म्हणजे काय?

जेव्हा लहान आतडीच्या सुरुवातीला जखम होते. अशा प्रकारच्या अल्सरला पेप्टिक अल्सर किंवा गॅस्ट्रिक अल्सर म्हणतात.

Credit: istock

ढेकर येण्याची इतर लक्षणे​

पेप्टिक अल्सरचे लक्षण केवळ जास्त ढेकर येणे असे नाही तर याचे इतरही काही लक्षणे आहेत.

Credit: istock

​छातीत जळजळ

अशा प्रकारच्या अल्सरमध्ये पोटात सूज, छातीत जळजळ, गॅसची समस्या उद्भवते.

Credit: istock

स्टूलमध्ये रक्त

शौचाला गेल्यावर रक्त येणे किंवा शौचाचा रंग गडद होणे हे सुद्धा पेप्टिक अल्सरचे लक्षण असू शकते.

Credit: istock

तोंडातून रक्त

खोकला आल्यावर तोंडातून रक्त येणे किंवा रक्ताच्या उलट्या होणे हे सुद्धा पेप्टिक अल्सरचे लक्षण असू शकते.

Credit: istock

वजन कमी

पेप्टिक अल्सरचे आणखी एक लक्षण म्हणजे वजन कमी होणे आणि भूक न लागणे आहे.

Credit: pexels

आतड्यांमध्ये जळजळ

जेव्हा आतड्यांमध्ये जळजळ होते आणि पोटात जखम झाल्यासारखे वाटते तर हे सुद्धा पोटात अल्सर झाल्याचे लक्षण आहे.

Credit: istock

ही स्टोरी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद

Next: वेगाने वजन कमी करायचे असेल तर बेडवर करा ही कृती

अशा आणखी स्टोरीज पाहा