श्री रामाच्या नावावर ठेवा आपल्या मुलाचं नाव

Bharat Jadhav

Mar 3, 2023

भगवान राम

भगवान रामावरील अपार श्रद्धेमुळे अनेक पालक आपल्या मुलांचे नाव भगवान रामाच्या नावावर ठेवण्यास प्राधान्य देतात.

Credit: pexels

रामाच्या नावावर ठेवा नाव

तुम्हालाही तुमच्या मुलाचे नाव भगवान रामाच्या नावावर ठेवायचे असेल तर आम्ही तुम्हाला भगवान रामाची काही आधुनिक आणि अनोखी नावे सांगत आहोत.

Credit: pexels

अविराज

भगवान रामाला 'अविराज' असेही म्हणतात. 'अविराज' म्हणजे जो सूर्यासारखा चमकणे.

Credit: pexels

मानविक

'मानविक' या शब्दाचा अर्थ असा आहे की जो खूप हुशार आणि दयाळू आहे.

Credit: pexels

विराज

नावाचा अर्थ विश्वातील सर्वात मोठा, सूर्याचा राजा असा होतो.

Credit: pexels

‘शाश्वत’

तुम्ही जर तुमच्या मुलाचे नाव श्री रामावरुन ठेवत असाल तर तुमच्या मुलाचे नाव शाश्वत ठेवा. या शब्दाचा अर्थ किंवा या नावाचा अर्थ सनातन राम असा होता.

Credit: pexels

अद्वैत

भगवान रामाला अद्वैत असेही म्हणतात. अद्वैत नावाचा अर्थ असा आहे की जो अतुलनीय आहे, इतर कोणीही नाही. यामुळे तुम्ही तुमच्या मुलाचे नाव अद्वैत ठेवा.

Credit: pexels

अथर्व

'अथर्व' हे रामाचे एक नाव आहे. अथर्व म्हणजे वेदांचा जाणता. हे नाव खूप आवडीचे नाव आहे. तुम्हीही तुमच्या मुलांचं नाव हे ठेवू शकतात.

Credit: pexels

ही स्टोरी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद

Next: सकाळी उठल्यावर शिंका येत असतील तर?

अशा आणखी स्टोरीज पाहा